BENDORZYN

(1305 Badorzyno, Bandorzino, Bandorzino Maior, Bendorzino) 16 km na NWW od Bielska.

1. 1305 par. Gozdowo (OP 180, 87v-88; AC III nr 284); 1366 par. Bądkowo [Kościelne] (Reg. Priv. 232); 1455 ziemia płoc. (MK 337, 65v); 1497 n. pow. płoc. (MS II nr 905); 1578 par. Borzewo (ŹD 12).

2. 1572 pole w Łukoszynie od granic B. (PG 55, 462v); 1595 pole w Głuchowie od drogi ośnikowej do granic B. (PG 98, 117v, 305); 1596 pole w Czachorowie pod B. (PG 98, 670v).

3. Włas. szlach. 1437 Mikołaj z B. z Łaszczem z Leszczyna poręczają Szczepanowi ze Szczytna 25 kóp gr w półgr. za Mik. Bogatko z Borzewa pod karą wwiązania w swoje dobra (MK 335, 154); 1444 Mikołaj z B. zabezpiecza żonie szl. i ucz. Małgorzacie 20 kóp gr posp. tytułem wiana na połowie dóbr w B. (MK 337, 135); 1447 Mikołaj z B. zastawia Sasinowi z Rogienic całą ojcowiznę w B., z dworem, siedliskami, domami, z zasianymi polami, na 6 lat w 70 kopach gr w półgr. i w szelągach (MK 335, 136); 1455 Szczepan z s. Piotrem i córkami Katarzyną, Jadwigą i Anną, dziedzice z B., sprzedają Mikołajowi Bogatko z B. cz. własności w B. z łąkami, stawami itp. za 65 kóp gr posp. (MK 337, 65v); 1497 król Jan Olbracht daje Stanisławowi i Andrzejowi Czachorowskim m. in. skonfiskowane dobra Małgorzaty żony Budka i żony Stanisława z Kotarczyna z jej oprawą w Czachorowie i w B., dobra Anny i Doroty, córek zm. Jana Budka w Czachorowie i w B., Stanisława s. Marcina w B. (MS II nr 905); 1531: Jan i Stanisław Cierzuchowie – 1 wł. i 3 ćwierci folw., Marcin, Bernard, Szczepan, Kapuścina, Maciej Kapusta – 1 wł. i 1 1/2 ćwierci folw. (RP 41, 76).

5. 1305 bp płoc. włącza wieś B. do nowo erygowanej par. w Gozdowie (OP 180, 87v-88; AC III nr 284); 1366 w odnowionym akcie erekcyjnym par. w Bądkowie [Kościelnym] obie wsie B. wymienione jako należące do tejże par. (Reg. Priv. 232); 1461 bp płoc. erygując par. w Borzewie, zezwala tamże uczęszczać kmieciom z B. M., którzy z powodu okresowych wylewów rz. Skrwy nie mogą bezpiecznie uczęszczać do kościoła par. w Bądkowie [Kościelnym] (Ep. 5, 116-116v).