BEŁKOWSKIE BAGNO

(1443 Bylkowska palus) ok. 15 km na NE od Bielska.

1443 cz. w Bełkowie obok B. B. (MK 337, 121v).