BENDORZYNEK

(1305 Badorzyno, Badorzino Parva, Bandorzinko) dziś cz. wsi Bendorzyn, 16 km na NWW od Bielska.

1. 1305 par. Gozdowo (OP 180, 87v-88; AC III nr 284); 1366 par. Bądkowo [Kościelne] (Reg. Priv. 232); 1445 n. distr. płoc. (MK 337, 117); 1461 n. par. Borzewo (Ep. 5, 116v); 1531 pow. biel. (RP 41, 76).

3. Włas. szlach. 1445 Mikołaj i Bartłomiej bracia z Cieślina z matką Dorotą i siostrami Anną i Jachną sprzedają Janowi i Szczepanowi z Kolczyna całą swą cz. w B. P. za 20 kóp gr (MK 331, 117); 1459 Jan i Gniewek z B. sprzedają Andrzejowi z Borzewa swoje cz. w B. P., każdą wł. po 18 kóp gr; Anna żona Jana zrzekła się wiana zabezpieczonego na tychże cz. (MK 337, 40v); Ścibor z Cieślina sprzedaje ur. Andrzejowi z Borzewa star. płoń. cz. własności w B. P., którą uzyskał po stryju Janie, z siedliskami, polami itp. za 20 kóp gr w szelągach (MK 335, 168v); 1531: Maciej Fabran – 1 wł. os., Andrzej Pielaga z Dominikami i Rogalami – 1 wł. i 1 1/2 ćwierci folw., Jakub Grysz z cz. Przycha – 1/2 wł. folw., Jan Zawodny i Piotr – 1 wł. i 1 1/2 ćwierci folw., Mikołaj Andryka – 1/2 wł. folw., Piotr Przych – 1/2 wł. i 1/2 ćwierci folw., Wojciech Rugla – 1/2 wł. folw., Piotr Maliszyc Kolczyński, Jan s. Dominika Czachorowski – 3 ćwierci folw., Jan Szjemk, Szczepan Skierdo, Jan Trampka – 3 wł. folw. (RP 41, 76).

5. 1305 bp płoc. włącza wieś B. do nowo erygowanej par. w Gozdowie (OP 180, 87v-88; AC III nr 284)1W tekście: „Czyechowo utrumąue, Badorzyno”. Mimo przecinka postawionego przez wydawcę przed słowem Badorzyno „utrumąue” może się odnosić równie dobrze do Czachowa, jak i do Bendorzyna, gdyż w XV w. były 2 wsie Czachowo i 2 wsie B. Już w XVI w. Bendorzynek był cz. Bendorzyna o czym świadczy brak rozróżnienia nazw w ŹD; 1366 w odnowionym dokumencie erekcyjnym par. w Bądkowie [Kościelnym] wymienione są obie wsie B. jako należące do tejże par. (Reg. Priv. 232); 1461 bp płoc. włącza B. do nowo erygowanej par. w Borzewie (Ep. 5, 116-116v).

1 W tekście: „Czyechowo utrumąue, Badorzyno”. Mimo przecinka postawionego przez wydawcę przed słowem Badorzyno „utrumąue” może się odnosić równie dobrze do Czachowa, jak i do Bendorzyna, gdyż w XV w. były 2 wsie Czachowo i 2 wsie B. Już w XVI w. Bendorzynek był cz. Bendorzyna o czym świadczy brak rozróżnienia nazw w ŹD.