BŁOMINO GUMOWSKIE

(1400 Blomino, Gumowskye Blumino, Blomino Gumowskie) nad rz. Dzierzążnicą, 12 km na NWW od Płońska.

1. 1489 n. pow. płoń. (MK 6, 225); 1578 par. Skołatowo (ŹD 97).

2. 1413 → p. 3.

3. Włas. szlach. 1400-17 Mik. Szarukan dz. z B. (Pł. nr 9, 20, 449 ... 2738); 1407 tenże Mikołaj zapłaci szwagrowi Przybujowi z Zalesia 2 1/2 kopy gr należnych jako posag siostry pod warunkiem zabezpieczenia tegoż przez Przybuja (Pł. nr 1041); 1408 Bronka dz. z Zalesia powierza Przybysławowi dz. z Krzyczek swe sprawy przeciwko Mikołajowi z B. (Pł. nr 1185); Piotr dz. z B. powierza br. Mikołajowi zarządzanie posiadłością w B. (Pł. nr 1189); 1411 Andrzej z Szeromina zastawia Mikołajowi [Szarukanowi] z B. posiadłość w Kluczewie z młynem w 7 kopach szelągów pruskich (Pł. nr 1628); 1413 Mik. Szarukan z B. pozywa Zdziechnę wd. po Andrzeju z s. Łukaszem i bratankiem Szymonem z Błomina [-Gul] w sprawie odnowienia starych granic między ich posiadłościami; Rambert, Szczepan, Wojciech, Bronisz z Błomina [-Gul] poręczają za pozwanych (Pł. nr 2021); 1415 Piotr z Okrzeszyna sprzedaje Mik. Szarukanowi z B. całą cz. w Okrzeszynie za 13 kóp gr posp., 8 kóp gr pras. i 5 kóp szelągów pruskich (Pł. nr 2365); Wojciech z Okrzeszyna winien zapłacić Mik. Szarukanowi za ziemię brata (Pł. nr 2540); 1489 Stan. Szarukan, pleban w Dłutowie, Jan i Piotr, synowie zm. Andrzeja dziedzice z B., sprzedają Maciejowi z Gumowa s. zm. [Jana] kasztelana wis. dobra B., Okrzeszyn i łąkę w Wierzbicy (MK 6, 225); 1531: 5 wł. os. (RP 41, 115).