BLEDZEWKO

(15311Nie wykluczone, że wieś B. była wcześniejsza; wtedy cz. wzmianek może być pod hasłem Bledzewo Bledzevo Parva, Bledzewo Minor) 7 km od SW od Sierpca.

1. 1578 pow. sierp., par. Sierpc (ŹD 38, 45).

2. 1543 cz. lasu w B. M. od stawu do młyna Dobaczewskiego na rz. Skrwie (PG 9, 89v); 1549 płosa w B. naprzeciw mokradła zw. Wierzbiec (?) (PG 14, 450v).

3. Włas. szlach. 1531: Michał Smosak – 1/2 wł. folw., Róża Wywałowa – 1 1/2 wł. folw. (RP 41, 88).

1 Nie wykluczone, że wieś B. była wcześniejsza; wtedy cz. wzmianek może być pod hasłem Bledzewo.