BISKUPICE

1Pierwotna nazwa B. położonych u źródeł rz. Karsówki brzmiała Karsko. Takie brzmienie miejscowości, o którą toczył się spór między Bolestą kaszt. wis. a bpem Wernerem, podaje Długosz (Hist. Pol. V, pod 1170 r.) (1170 Karsko, Byskupicze, Byszkupicze, Bysskvpycze, Byszkupycze Episcopi) 12 km na NEE od Bielska.

1. 1448 n. pow. biel. (Ep. 5, 9v); 1450 n. ziemia płoc. (MK 335, 90v); 1459 n. [par. B.] (Ep. 5, 104); 1506 dek. biel. (MD).

2. 1445 wieś B. obok Drobina (Kap. P, OM nr 263); 1450 droga z B. do Bielska przechodzi przez Kozłowo (MK 335, 90v).

3. Włas. duch. Ok. 1240 ks. Konrad I potwierdza bpstwu płoc. posiadanie m. in. K. (K nr 301); 1445 bp płoc. daje kanonikowi Strogomirowi wieś B. w dożywocie (Kap. P, OM nr 263); 1448 wieś B. należy do dóbr stołowych bpstwa płoc. (Ep. 5, 9v); 1471 kapituła płoc. ustanawia, że dobra stołowe bpstwa, m. in. B. zastawione przez bpa Ścibora pro expedicione sacra, będą uwolnione od czynszów (Kap. P 50, 25); 1496 kapituła płoc. potwierdza darowiznę bpa płoc. wsi B. wraz z dzies. Michałowi skarbnikowi i sufraganowi płoc. (Kap. P 50, 45v); 1513 Michał bp margarycki kanonik i sufragan płoc. przeznaczył w testamencie wszelkie dochody z B. na odbudowę katedry płoc. (AC III nr 365); 1531: 10 1/2 wł. os., 4 ogrody (RP 41, 77).

4. 1448 prac. Maciej sprzedaje szl. Stanisławowi s. Krzysztofa z Witosławic wójtostwo w B. (Ep. 5, 9v); 1449 bp płoc. odnawia Stanisławowi [Witosławskiemu] sołtysowi w B. przywilej na sołectwo (ADP perg. 277); 1452 tenże Stanisław z Witosławic sprzedaje Janowi z Witosławic wójtostwo w B. za 47 kóp gr w szelągach (Ep. 5, 65); 1459 szl. Jadwiga wd. po Janie z Witosławic wraz z dziećmi sprzedaje szl. Jakubowi s. Oszutowicza z Witosławic wójtostwo w B., 2 wł. pola, za 33 kopy gr w szelągach (Ep. 5, 100); 1487-88 Paweł Witosławski wójt w B. (Ep. 10, 547, 559).

5. 1459 discr. Paweł z Mąkolina rektor szkoły w B. (Ep. 5, 104); 1461-66 Andrzej z Archutówka rektor kościoła par. w B. (Ep. 5, 118, 173); 1482 Witkowski pleban w B. (Ep. 10, 227); 1487 Szczepan rektor kościoła par. w B. przywłaszcza sobie dzies. należące do wikariuszy wieczystych katedry płoc. (ADP perg. 379); 1517 Piotr pleban w B. senior bractwa plebanów i prezbitrów dekanatu biel. (Ep. 2, 272); 1598 kościół par. Ś. Stanisława (WP 5, 293).

6. 1170 bp płoc. Werner zamordowany w K. przez Bieniasza z poduszczenia br. jego Bolesty kaszt. wiskiego (MPH n. VI, 602)2S. Trawkowski, Kaźń kasztelana Bolesty (1170) w tradycji płockiej, „Studia Źródłoznawcze”, t. XIV, podaje jako przypuszczalne miejsce mordu Szarsk (dzisiejszy Szapsk).

1 Pierwotna nazwa B. położonych u źródeł rz. Karsówki brzmiała Karsko. Takie brzmienie miejscowości, o którą toczył się spór między Bolestą kaszt. wis. a bpem Wernerem, podaje Długosz (Hist. Pol. V, pod 1170 r.).

2 S. Trawkowski, Kaźń kasztelana Bolesty (1170) w tradycji płockiej, „Studia Źródłoznawcze”, t. XIV, podaje jako przypuszczalne miejsce mordu Szarsk (dzisiejszy Szapsk).