BIEŻUŃ

(1406 Biezun, Beszun, Byezvn) 48 km na NNE od Płocka, nad rz. Wkrą.

1. 1406 miasto B. w distr. płoc. (MS III, supl. nr 74); 1506 dek. sierp. (MD); 1514 n. par. B. (Ep. 149, 182); 1578 pow. sierp. (ŹD 40).

2. 1534 → p. 3; 1542 fragment gościńca z B. do Drobina oddziela pow. sierp. od pow. rac. (PG 8, 97); 1576 łąka w Myślinie-Wątróbkach do granic B. (PG 64, 154).

3. Włas. szlach. Koniec XIV w. gniazdo rodziny Sierpskich [i Gulczewskich]. Jędrzej z Gulczewa h. Prawdzic kaszt. płoc. założył miasto w B. (SG I, 224); 1406 → p. 4; 1447 w podziale dóbr dziedzicznych między braćmi: Andrzejem z Zakrzewa kanclerzem płoc. i Piotrem z Gulczewa Andrzej otrzymuje połowę m. Sierpc i wieś Śniedzanowo po śmierci Sasina i 500 kóp gr w półgr. za wieś Dziarnowo po śmierci Aleksandra, a Piotr połowę m. Sierpc z dworem, wieś Dąbrówki po śmierci Sasina i miasto B. z wsiami Seroki, Obrąb, Dąbrówki, Strzeszewo, Zimolza po śmierci Aleksandra. Jednocześnie Andrzej zw. Szczubiał szwagier wymienionych upomina się o 150 kóp gr posagu po ich bratanicy Katarzynie (MK 336, 14-14v); 1504 → p. 4; 1519 Urszula i Elżbieta córki Prokopa Sierpskiego, dziedziczki m. B., uzyskują pr. jarmarku w mieście 3 razy w roku (MS IV, 2 nr 12248); 1531: pierwsza rata szosu – 3 fl., druga rata – 2 fl. i 5 gr, młyn dziedziczny o 2 kołach (RP 41, 97v); 1533 Elżbieta żona Mikołaja Jaranda z Brudzewa, Urszula żona Marcina Ostroroga Lwowskiego i matka ich Elżbieta Skórówna z Gaju zawierają układ dotyczący Sierpca, B., Bliznego i Sutkowa (Bon. VI, 179); 1534 ur. Jan Łaszewski z Gradzanowa dz. z Siemiątkowa imieniem swoim i ur. Zygmunta Łaszewskiego chor. płoc. z jednej i ur. Elżbieta Sierpska z Gaju wd. po Prokopie Sierpskim chor. i star. płoc. z córkami, ur. Elżbietą żoną Jaranda Brudzewskiego i ur. Urszulą [żoną Marcina Ostroroga Lwowskiego] z drugiej strony mają się zejść w sprawie granic usypanych między dobrami Łaszewskich, tj. 2 wsiami Siemiątkowo, i dobrami Sierpskich, tj. B., do miejsca niezgody około góry zw. Ciąg w puszczy (PG 2, 262-262v).

4. 1406 ks. Siemowit IV nadaje Andrzejowi z Gulczewa kaszt. płoc. pr. założenia miasta we wsi B. na pr. chełm. z targiem w każdy poniedziałek (MS III, supl. nr 74); 1504 król Aleksander Jagiellończyk potwierdza przywilej założenia m. B. z 1406 r. przedstawiony przez Wojciecha Skórę z Gaju pkom. dobrzyńskiego w imieniu zięcia Prokopa Sierpskiego z Gulczewa, zatwierdzając 3 jarmarki rocznie w mieście (MS III nr 1498); 1519 → p. 3; 1520 ucz. Maciej Olejewnik rajca miasta B. (Ep. 2, 564); ucz. Andrzej Olejewnik burmistrz, Mik. Bryzek i Stan. Kochanek, rajcy miasta B. (Ep. 2, 566).

5. 1514 pleban w B. zajmuje rzeczy pozostawione przez plebana w Lutocinie (Ep. 149, 182).