BISKUPICE

(1383 Biscupicze, Byskupycze, Ryschewo alias Ryszkabicze1W tekście „Ryschewo villa episcopali alias Ryszkabicze” można podejrzewać błędny odczyt: Ryszkabice zamiast Byszkupice. Or. dokumentu nie znany, wydawczyni korzystała z wpisu do Ep. 10, 43, a więc pomyłka tym bardziej możliwa. Zaginiona nazwa Ryszewo nawiązywała do młyna na Skrwie zw. młynem Rysza (molendinum Rissonis), ZDP nr 196, przyp. 1, Biszkvpycze Episcopi) 11 km na NWW od Płocka, przy ujściu Skrwy do Wisły.

1. 1578 pow. płoc., par. Brwilno (ŹD 4).

2. 1446 linia podziału Wisły, której połowa miała należeć do dziedziców z Brwilna, a druga połowa do klasztoru Ś. Marii Magdaleny w Płocku, przebiega od B. do Maszewa (MK 335, 107v); 1504 klasztor Ś. Marii Magdaleny posiada brzeg Wisły naprzeciw B. (Kap. P 50, 61).

3. Włas. duch. 1383 Piotr s. zm. Mikołaja cześnika płoc. sprzedaje Ściborowi bpowi płoc. 1/3 ojcowizny z młynem Rysza na rz. Skrwie w dobrach B. za 100 grzywien toruńskich (L nr 109; ZDP nr 52); 1446-1514 wieś B. należy do dóbr stołowych bpa płoc. (MK 335, 107v; Kap. P 50, 61, 122); 1472 Jakub i Mikołaj młynarze z Sierpca sprzedają tkaczowi Marcinowi Noochowi mieszcz. płoc. młyn na rz. Skrwie we wsi bpiej R. alias Ryszkabicze za 26 kóp gr (ZDP nr 196); 1531: 6 wł. os., młyn dziedziczny o 2 kołach (RP 41, 66).

1 W tekście „Ryschewo villa episcopali alias Ryszkabicze” można podejrzewać błędny odczyt: Ryszkabice zamiast Byszkupice. Or. dokumentu nie znany, wydawczyni korzystała z wpisu do Ep. 10, 43, a więc pomyłka tym bardziej możliwa. Zaginiona nazwa Ryszewo nawiązywała do młyna na Skrwie zw. młynem Rysza (molendinum Rissonis), ZDP nr 196, przyp. 1.