BLEDZEWO

1Zob. przyp. pod hasłem Bledzewko (1403 Bledzewo, Blyedzewo, Bledzevo Magna) 5 km na SW od Sierpca.

1. 1434 n. distr. płoc. (MK 335, 7); 1578 pow. sierp., par. Sierpc (ŹD 45).

2. 1434 jeziorko, 1454 → p. 3; 1435 granica B. ze Zglenicami [Dużymi] (MK 335, 105).

3. Włas. szlach. 1403-07 Jakusz i Wojciech dziedzice z B. (Pł. nr 346, 762, 980); 1409 Stanisław z B. wykupuje cz. zastawioną Wojciechowi z Sadkowa (Pł. nr 1415); Stanisław, Piotr, Jan, Andrzej, Jakusz, bracia z B., kupują dobra Janczewo w ziemi wis. (Kaicka 146); 1412 dziedzice z Sadkowa posiadali cz. w B. (Pł. nr 1868); [1414-25] ks. Janusz I nadaje Dobiesławowi z B. 10 wł. zw. Kobylin w pow. nowogrodzkim2To znaczy w pow. koleńskim, który wytworzył się z dawnej kasztelanii nowogrodzkiej i w XV w. często nazywany bywa nowogrodzkim od dawnej stolicy, która zresztą należała wówczas do pow. łomżyńskiego, WS 24 (MK 3, 65); 1434 Mik. Bylina dz. z B. sprzedaje za 15 kóp gr w półgr. jeziorko w B. leżące w lesie między częściami Andrzeja, Aleksego, Stanisława i Jana, braci dziedziców z Bieniewa, tymże dziedzicom (MK 335, 7); 1435 Piotr z B. sprzedaje Filipowi i Adamowi braciom, dziedzicom z B., płosę w B. od granic B. do granic Zglenic [Dużych] za 15 kóp gr posp. (MK 335, 105); 1436 Anna c. zm. Mikołaja z B. sprzedaje Maciejowi dz. z Sadkowa połowę szóstej cz. ojcowizny w B. z 1/6 młyna tamże za 200 kóp gr posp. (MK 335, 73v); Mścisław, Paweł i Jan, bracia, synowie zm. Andrzeja z Sadkowa z jednej i Piotr z B. z drugiej strony zamieniają się dobrami ojcowskimi: Piotr odstępuje cz. w Sądkowie wzmiankowanym braciom za cz. tychże braci w B. z dodaniem przez nich 18 kóp gr (MK 335, 72v); 1438-39 Bronisław z B. odwołuje sprzedaż 2 wł. w Rzeszotarach, kupionych przez dziedziców z Rzeszotar od Stanisława z Rzeszotar (MK 335, 18v; MK 336, 79v); 1440 szl. Filip i Adam bracia z B. sprzedają za 18 1/2 kóp gr w półgr. dziedzicom z Bieniewa młyn na rz. Skrwie otrzymany od Macieja Sadkowskiego drogą zamiany za cz. w Sądkowie, kupioną przez Filipa od Piotra zw. Sinaręka (MK 336, 87); 1445 Piotr Bilinowic z B. zamienia ze Stanisławem z B. 1 wł. w B. na ogród w Bieniewie, dodając 20 kóp gr posp. i poręczywszy spokój ze strony sióstr (MK 336, 57); tenże Piotr zabezpiecza szl. Klarze swojej żonie 20 kóp gr na połowie dóbr tytułem wiana (MK 336, 57v); Filip w imieniu swoim i br. Adama, dziedzice z B., odwołują zamianę 1 wł. w B. przez Piotra z B., dopóki tenże nie spłaci im sumy zabezpieczonej na tejże wł. (MK 336, 57v); 1454 Mikołaj z Piastowa zastawia szl. Stanisławowi i dziedzicom jego, Marcinowi, Piotrowi, Markowi, Dorocie, Annie, Barbarze, Katarzynie, role i łąki w B., połowę lasu, wszystkie swoje włóki z wyjątkiem siedliska, w 28 kopach gr (MK 335, 118v); Stanisław z B. z dziećmi, Marcinem, Piotrem, Markiem i Dorotą, Piotr z Lisewa [Dużego] i Wojciech z Kurzątek wymieniają swe cz. w Załszynie na 1 1/2 wł. w Kraszynie (MK 335, 118v); Stanisław z B. winien, wraz z innymi, Pawłowi i Jakubowi z Grodkowa [Sędzicowego] 100 kóp gr, które zabezpiecza na cz. w Grodkowie [Sędzicowym] (MK 335, 118-118v); 1475 → p. 4; 1531: Jan s. Wita - 2 wł. folw. (RP 41, 88).

4. 1475 ks. Kazimierz III nadaje Janowi z Piączyna i jego zięciowi Grzegorzowi z B. pr. chełm. na wieś B. z czynszem po 6 gr szerokich (MK 5, 55v - 56).

7. Bon. I, 274.

1 Zob. przyp. pod hasłem Bledzewko.

2 To znaczy w pow. koleńskim, który wytworzył się z dawnej kasztelanii nowogrodzkiej i w XV w. często nazywany bywa nowogrodzkim od dawnej stolicy, która zresztą należała wówczas do pow. łomżyńskiego, WS 24.