BŁOMINO-GULE

(1382 Blomino, Gole Blomino, Blonino, Blomino Golie) nad rz. Dzierzążnicą, 13 km na NWW od Płońska.

1. 1382 distr. płoń. (PZR 2, 201); 1452 ziemia płoc., pow. płoń. (MK 335, 128); 1578 par. Skołatowo (ŹD 97-98).

2. 1413 → p. 3.

3. Włas. szlach. 1382 → p. 4; 1400 Głowna z B. (Pł. nr 9, 27); 1400-1410 Maciej z B. (Pł. nr 37 ... 1536a); 1400-1415 Bronisz dz. z B. brat Wojciecha z B. (Pł. nr 42 ... 2418); 1401 Głowna z dziećmi zrzeka się dziedzictwa w B. (Pł. nr 92); 1402 Abraham i Maciej ze Zgliczyna posiadali cz. w B. (PZR 2, 201); Andrzej Gola z B. (PZR 2, 203); 1403-1416 Wojciech dz. z B., brat Bronisza z B. (Pł. nr 390 ... 2696); Dobiesława z B. sprzedaje br. stryjecznemu Broniszowi z B. pole i łąkę za 12 gr (Pł. nr 525, 552); 1405-07 Paweł dz. z B. (Pł. nr 534 ... 1074); 1405-15 Szczepan dz. z B. (Pł. nr 490 ... 2418); 1407 Rambert z B. (Pł. nr 1071); 1408 Andrzej z Szeromina zastawia Jakuszowi i Wojciechowi dziedzicom z B. 4 kmieci w 20 grzywnach pruskich (Pł. nr 1212); 1410 Mścisław starosta płoc. i płoń. ustanawia zakład 20 kóp gr między Andrzejem z B. z jednej i Maciejem, Broniszem, Rambertem z B. z drugiej strony, który zapłaci strona rozpoczynająca walkę (Pł. nr 1537); 1413 Mik. Szarukan z Błomina [Gumowskiego] pozywa Zdziechnę wd. po Andrzeju z s. Łukaszem i bratankiem Szymonem z B. w sprawie odnowienia starych granic między ich posiadłościami; Rambert, Szczepan, Wojciech, i Bronisz z B. poręczają za pozwanych (Pł. nr 2021); 1443 Wit i Stanisław z B. uzyskują potwierdzenie przywileju ks. Siemowita IV na wieś B. (MK 331, 121v-122); 1452 Abraham i Jan dziedzice ze Zgliczyna sprzedają szl. Wiktorii wd. po Pobodze1W tekście: wd. po Poboczy, co wynika z oboczności formy Pobóg-Pobok i jej dzieciom, dziedzicom ze Zgliczyna, całą cz. w B. za 100 kóp gr w półgr. (MK 335, 128); 1463 Jakusz z Zabłocia zapisuje zięciowi Janowi z B. włókę w 10 prętach i inną cząstkę pod Święcienicą (MK 18, 180v); 1467 oraz 1/2 wł. w 5 prętach w Zabłociu (MK 18, 180v); 1472-1493 Andrzej Gola dz. z B. (Ep. 10, 26, 229; BOZ Cim. 70, 210); 1531: Mikołaj – 1/2 wł. os., Rosłan – 1/2 wł. os., Paweł – 1/2 wł. os.; młyn wietrzny w dzierżawie rocznej (RP 41, 115).

4. 1382 ks. Siemowit IV nadaje Abrahamowi i Maciejowi ze Zgliczyna pr. chełm. na wsie Zgliczyn i B. z czynszem po 4 gr pras. (PZR 2, 201); 1443 → p. 3.

5. 1464 dzies. z B. należą do dóbr stołowych bpstwa płoc. (Ep. 5, 141v).

7. Bon. I, 201.

1 W tekście: wd. po Poboczy, co wynika z oboczności formy Pobóg-Pobok.