BIELSK

powiat

XIV w. pow. biel. jest organizacyjnie w ściślejszym związku z pow. płoc., a teren jego obejmuje także późniejszy, powstały w połowie XVI w., pow. sierp. (WS 17); 1485 n. pow. biel. (MK 6, 182v; ZDP nr 229)1Tak późna pierwsza wzmianka o pow. biel. wynika z faktu zaginięcia ksiąg ziemskich bielskich (WS 96). Mgr Kazimierz Pacuski zwrócił mi uwagę na wzmiankę z 1417 r. o zastawie cz. Kurowa w pow. sierp., którą to transakcję poświadcza sąd ziemi płoc. w Bielsku (MK 5, 7v -71).

1 Tak późna pierwsza wzmianka o pow. biel. wynika z faktu zaginięcia ksiąg ziemskich bielskich (WS 96). Mgr Kazimierz Pacuski zwrócił mi uwagę na wzmiankę z 1417 r. o zastawie cz. Kurowa w pow. sierp., którą to transakcję poświadcza sąd ziemi płoc. w Bielsku (MK 5, 7v -71).