BORZEWO

(1436 Borzewo) dziś Bożewo, 20 km na NW od Płocka.

1. 1444 distr. płoc. (MK 340, 170v); ante 1452 par. Bądkowo Kościelne, 1452 n. par. B. (Ep. 1, 142); 1472 ziemia płoc. (MK 5, 14v); 1506 dek. sierp. (MD); 1578 pow. płoc. (ŹD 4).

2. 1441 cz. w Cieślinie granicząca z B. (MK 336, 28v); 1444 → p. 3; 1572 płosa za drogą z B. do Łukoszyna, naprzeciwko gościńca z Grodni do Bielska (PG 55, 461v); 1596 pole w Obrębie Małym pod B., od drogi idącej do B. aż do granicy B. (PG 98, 748-48 v); pole w Głuchowie od granic Gajewa do drogi wiodącej z Załszyna do B. (PG 98, 305-05v); droga z Dobrzenic [Wielkich] do B. (PG 98, 567).

3. Włas. szlach. 1436 szl. Mik. Bogatko z B. winien był 25 kóp gr w półgr. Szczepanowi ze Szczytna (MK 335, 154); 1438 szl. Mikołaj z B. (MK 335, 22v); 1444 Piotr z B. sprzedaje Szczepanowi z Kolczyna 1 1/2 wł. w B. rozciągającej się do drogi wągrodnej za 20 kóp gr oraz 1 wł. w B. za 14 kóp gr posp. (MK 340, 170v); 1445 Andrzej z B. pisarz ks. Michała litewskiego odwołuje sprzedaż 2 1/2 wł. w B., dokonaną przez Piotra s. zm. Szczepana z Czachorowa (MK 337, 113v); 1447 tenże Andrzej odwołuje tytułem pr. bliższości sprzedaż 3 wł. [w B.] dokonaną przez szl. Mik. Bogatko Marcinowi, Adamowi, Janowi, Szczepanowi, Annie i Małgorzacie z Czachorowa (MK 336, 24); Michał z B. miał sprzedać wójtostwo w Kruszczewie za zgodą prepozyta od Ś. Michała (MK 336, 23); 1448 Andrzej z B. pisarz ks. Michała czyni ur. marszałka Goliasza [z Łęgu] rządcą wszystkich dóbr (MK 335, 138); 1450 Mik. Bogatko sprzedaje Andrzejowi z B. pisarzowi ks. Michała całą cz. w B. za 150 kóp gr w półgr. (MK 335, 58); 1452 → p. 5; Maciej, Michał, Marcin, Jan, bracia z B., sprzedają Andrzejowi z B. 2 wł. w B. za 30 kóp gr w szelągach (MK 337, 96); Andrzej z B. star. płoń. (MK 337, 98v); 1454 ur. Andrzej z B. star. płoń. otrzymuje w zastaw od Mik. Szarukana z Wierzbicy folwark książęcy Rębiszewo (MK 5, 64v); 1456 tenże Andrzej kupuje cz. w Kotarczynie (MK 337, 67v); 1459 oraz cz. w Bendorzynku i włókę w Cieślinie z cz. młyna (MK 335, 168v); tenże Andrzej kupuje następnie części w Bendorzynku (MK 337, 40v); 1462-1471 ur. Andrzej z B. star. płoń., sekretarz książęcy, następnie stolnik płoc. (WS 309; GP 174; ZDP nr 176, 177, 191, 197)1W ZDP popełniono błąd, wywodząc tegoż Andrzeja z Borzewa w pow. płoń. Ten sam błąd u A. Wolffa, Studia; ks. Katarzyna zezwala swemu sekretarzowi ur. Andrzejowi z B. pobierać podatki należne księżnie z dóbr jego dziedzicznych i dzierżawnych, m. in. z B. (L nr 210; WS 257); 1465 tenże Andrzej star. płoń. kupuje części w Cieślinie (MK 337, 15); 1466 ur. Andrzej z B. star. tenutariusz płoń. (ADP perg. 327); 1467 tenże Andrzej zabezpiecza Mikołajowi z Szeromina 96 kóp gr w półgr. na cz. w Rębiszewie (MK 5, 57v); 1468 Wawrzyniec i Grzegorz z Obrębu Małego z żonami Katarzyną i Dorotą sprzedają ur. Andrzejowi z B. wszystkie cz. w Obrębie [Wielkim] wraz z młynem za 70 kóp gr w półgr. (MK 337, 26v); 1469 zm. Jan ze Zdziemborza miał 2 wł. w B. (MK 5, 79v); 1471-76 ur. Andrzej z B. stolnik płoc. (MK 5, 1; Ep. 13, 26v; WS 295); 1472 tenże Andrzej stolnik płoc. zamienia z Marcinem Jawnym z Kolczyna 2 wł. wójtostwa w Grodni na [2] wł. miary chełm. w B. (MK 5, 19v); 1473-1495 Bertrand z Borkowa [Kościelnego] i z B. syn Niemierzy, pisarz płoń. i kancelarii książęcej (MK 9, 32; MK 6, 200v; PZR 2, 81, 262, 302v); 1480 Paweł Borzewski (Ep. 10, 190); 1490 Andrzej dz. i pleban w B. zamienia z Bertrandem z Borkowa starostą płoń. cz. w B. na cz. Woli [Grąbieckiej] (MK 6, 241v); 1494 Bertrand z B. pisarz płoc. kupuje cz. w Karwosiakach (MK6, 304v); Bertrand Borkowski z B. star. płoń. i pisarz płoc. z żoną Anną zamieniają z Piotrem Pietrzykiem z Łukoszyna cz. jeziora w Wiskitnie na połowę jeziora w Karwosiakach (MK 6, 326); tenże Bertrand zamienia z dziedzicami z Karwosiaków 1 wł. os. w B., na której siedział Gnojek, na połowę jeziora w Wiskitnie (MK 6, 326v); 1511 Maciej s. Bertranda [z B.], student Uniwersytetu Krakowskiego (Album II, 133); 1519 pracowici Mik. Wojdo i Andrzej Hakterak z B. winni zapłacić 7 1/2 kopy gr w szelągach za dzies. kupioną przez nich w B. (Ep. 2, 497); 1531: Bertrand – 5 wł. os., Jan – 8 wł. os., Czachorowski Fioł – 1 wł. os., Andrzej Orlik – 4 ćwierci folw. (RP 41, 70); 1544 Maciej Bertran z B. pisarz płoc. (ZDP nr 154).

4. 1449 Andrzej z B. sekretarz książęcy otrzymuje pr. chełm. na B. z czynszem po 2 gr pras. (MK 337, 77).

5. 1452-53 bp płoc., uwzględniając prośbę Andrzeja dz. z B., zezwala na erekcję kościoła par. we wsi B., należącej dotychczas do par. w Bądkowie [Kościelnym], z powodu odległości B. od Bądkowa oraz okresowych wylewów wód (Ep. 1, 142; Ep. 5, 71v); 1461 bp płoc. włącza wsie B., Bendorzynek, Łukoszyno-Borki, Cieślin do nowo erygowanej par. w B.; także kmieciom z Bendorzyna, którzy z powodu wylewów rz. Skrwy nie mogli bezpiecznie uczęszczać do kościoła w Bądkowie, zezwala uczęszczać do kościoła w B. (Ep. 5, 116-116v); 1519 → p. 3; 1598 kościół parafialny ŚŚ. Jakuba i Andrzeja Apostołów (WP 5, 54v).

7. 1489-1530 (Ep. 10, 654; Ep. 6, 145; Bon. II, 65).

8. 1453 kościół gotycki (później przebudowany) (Zab. arch. XV, 100).

1 W ZDP popełniono błąd, wywodząc tegoż Andrzeja z Borzewa w pow. płoń. Ten sam błąd u A. Wolffa, Studia...