BORZEWO KMIECE

1Identyfikacja materiału dotyczącego B. Kmiecego i Borzewa Szlacheckiego nastręczyła dużo trudności. Odmianki nazwy: B. Koczorowskie, B. Mikiel i B. Strzeszewskie pojawiają się w XVI w. w RP i nie są wynikiem odrębności osadniczej, lecz tylko zróżnicowania właścicieli (1396 Borzevo, Borzewo Koczorowskie, Borzewo Mikiel, Borzewo Strzeszewskie) 15 km na NWW od Płońska.

1. 1449 distr. płoc. (MK 337, 77); 1485 n. pow. płoń. (MK 6, 175); 1578 par. Gralewo (ŹD 98).

2. 1412-13 → p. 3.

3. Włas. szlach. 1396 – zm. 1428 Paweł s. Grzymisława z B. kanonik płoc. i warsz., notariusz następnie protonotariusz ks. Janusza I, potem podkanclerzy i kanclerz, ustanowiony przez papieża administratorem diec. płoc. wobec przewlekłego wakansu po śmierci bpa Jakuba z Korzkwi (MK 5, 155; MK 6, 40v; Pł. nr 443; MK 4, 36v; Cz nr 580; MK 3, 12; PP V nr 453; GP 195; PP V nr 747; WS 54, 83; ZDP nr 88, 96); 1401-1416 Mikołaj zw. Grzymkowie dz. z B., brat Wojciecha (Pł. nr 95, 443 ... 2609); 1407-1414 kmiecie (Pł. nr 1042, 1043, 2173); 1412-1413 sprawa między Mikołajem z B. i jego rodzeństwem: Wojciechem oficjałem z Warszawy, Pawłem kanclerzem ks. Janusza I, Janem, Pomianem klerykiem i Małgorzatą, dziedzicami z B., z jednej a Pawłem i Toszem, dziedzicami z Maławy, z drugiej strony o drogę, którą dziedzice z B. chcieli przeprowadzić z B. przez Maławę do końca wsi Kowale; dziedzice z Maławy broniąc się, twierdzą, że nigdy nie było tam drogi, lecz jeździło się drogą od brodu kowalewskiego (Pł. nr 1807, 1815, 1848, 1981); 1414 Mikołaj z B. zabezpiecza Trojanowi ze Strzeszewa 4 kopy gr w szelągach pruskich na 4 wł. kmiecych w B., należących do Pawła z Maławy (Pł. nr 2173); [1414-25] Mikołaj z B. kupuje cz. w Falęcinie (MK 3, 35); oraz cz. w Worowicach (MK 3, 25v); 1418-24 szl. Mikiel (Mikołaj) z B. (WD 1, 115v, 192); 1425 tenże Mikołaj otrzymuje pr. chełm. na wsie Kowale i Żochowo w pow. płoń. z czynszem po 12 gr pras. (PZR 2, 232v); 1426 tenże Mikołaj kupuje części w Bylinie (PP V nr 348); 1427 oraz cz. w Worowicach za 30 kóp gr posp. (PP V nr 462); 1428 [Paweł Grzymisławic z B.] kanclerz ks. Janusza I z br. Mikołajem zamieniają 1 wł. i 1/2 morga w Bylinie z Jakubem z Piączyna (PP V nr 622); 1430 Jan z B. (PP VI nr 602); 1435 Zbigniew z [Górek]-Witowic sprzedaje dziedzicom z Kowalewa wieś Kowalewo kupioną od Pawła, Jana i Małgorzaty, dzieci zm. Mikołaja z B., za 72 1/2 kóp gr posp. (MK 335, 86v); 1436 Paweł z B. kupuje cz. Łępina za 100 kóp gr w półgr. (MK 335, 78-78v); 1450 Piotr ze Służewa sprzedaje z pr. odkupu Katarzynie c. Grzymisława z B., wd. po Czamborze z Kaczorowego, czynsz roczny ze Służewa, po 2 grzywny w półgr., za 20 kóp gr w półgr. (MK 4, 138-138v); 1471 Jadwiga c. zm. Mikołaja Stryjca z Lisewa, żona Wojciecha z B., kwituje br. Jakuba z Lisewa z zadośćuczynienia za dobra dziedziczne (MK 5, 160); 1472 → p. 4; 1479 szl. Paweł z B. oskarżony przez discr. Jana z Pułtuska o to, że kupiwszy z Mikołajem Bocianem mieszcz. pułt. beczkę wina naraził go na stratę 2 kóp gr z racji propinacji (Ep. 13, 224v); 1485 Marek s. Sulisława z Łyczek2Dzisiejsze Chróścice-Łyczki zamienia z Januszem s. Janusza z Leśnego Młyna i z Witem z Sońska kanonikiem płoc., swym stryjem, 1 wł. w B. na cz. Sońska (MK 6, 175); 1497 Jakub wikary z Raciąża wykonawca testamentu szl. Anny z B. (Ep. 15, 109); 1531: [Mik.] Koczorowski – 3 wł. folw., Mikiel [Mik. Borzewski] – cz. wdowy – 1 wł. os., Baltazar – 1 wł. os. (RP 41, 116).

4. 1472 ks. Kazimierz III nadaje Pawłowi z B. oraz ojcu jego Adamowi i br. Andrzejowi pr. nieodpowiedne i pr. [niem.] na B. z czynszem po 2 gr posp. (MK 5, 14v).

6. 1414 Paweł Grzymisławic z B. długoletni kanclerz ks. Janusza I, dziekan kolegiaty warsz. i kanonik płoc., wymieniony wśród otoczenia ks. Siemowita IV na procesie polsko-krzyżackim. Poprzednio, w 1412 r., miał jechać na Węgry jako pełnomocnik ks. Janusza, a w 1413 był, wraz z innymi, pełnomocnikiem Jakuba bpa płoc. w sprawie z Zakonem, brał zatem czynny udział w sprawach sporów mazowiecko-krzyżackich (Lites II, 221-222, III, 18).

7. Bon. X, 309.

1 Identyfikacja materiału dotyczącego B. Kmiecego i Borzewa Szlacheckiego nastręczyła dużo trudności. Odmianki nazwy: B. Koczorowskie, B. Mikiel i B. Strzeszewskie pojawiają się w XVI w. w RP i nie są wynikiem odrębności osadniczej, lecz tylko zróżnicowania właścicieli.

2 Dzisiejsze Chróścice-Łyczki.