BORZEWO SZLACHECKIE

1Zob. przyp. przy Borzewie Kmiecym (1403 Borzewo, Borzewo-Puchowki) 10 km na SSE od Raciąża.

1. 1449 distr. płoc. (MK 337, 77); 1578 pow. płoń. par. Gralewo (ŹD 105).

2. 1452 → p. 3; 1515 pole w Cywinach Wojskich od drogi wiodącej do lasku zw. Nakielec do granic B., inna droga idąca od Cywin Górnych do B. (PZG 6, 310v); 1572 płosa w Cywinach Wojskich od drogi kościelnej do B. (PG 55, 163v).

3. Włas. szlach. 1403-1408 Szczepan z B. (Pł. nr 378, 1200, 1202); 1407-1416 Jakub (Jakusz) z B. ojciec Andrzeja (Pł. nr 1018, 1055 ... 2616); 1413 tenże Jakub zabezpiecza Marcinowi z Garlina 10 kóp gr w szelągach pruskich na własności w B. (Pł. nr 2097); 1413-1415 Andrzej s. Jakuba z B. (Pł. nr 2013, 2202, 2350, 2421); 1415 zakład 100 kóp gr między Andrzejem kan. płoc. z jednej i Andrzejem i Mikołajem z B. z drugiej strony (Pł. nr 2475); sędzia zabezpiecza zakład 50 kóp gr między Jakubem i jego synami z B. z jednej i Pawłem z Maławy z drugiej strony (Pł. nr 2359); 1452 Jan z żoną Piechną sprzedają Mikołajowi z Kraśniewa 1/2 wł. w B. przy granicy Maławy z drogą wiodącą przez granicę Jana aż do gościńca prowadzącego do Płońska (MK 335, 129); 1461 Jan z bratankiem Jakubem, obaj z B., sprzedają cz. wójtostwa w Mławie (MK 341, 10); 1497 król Jan Olbracht daje Chebdzie z Maławy i Mikołajowi z B. skonfiskowane dobra szlachty z Goszczyna, Drozdowa, Kowali, Maławy i Kocięcina (MS II nr 1008); 1531: Jan i Bertrand – 2 wł. folw., Bartłomiej – 1 wł. folw. (RP 41, 115v); 1537 Jan i Bertrand synowie Mikołaja Puchowki z B. (Bon. II, 651).

1 Zob. przyp. przy Borzewie Kmiecym.