BORZYNA

(1439 Borzina) las w pow. biel. nad rz. Sierpienicą, ok. 10 km na NE od Bielska.

1439 Orla z Gutowa sprzedaje Pawłowi, Janowi i Świętosławowi klerykowi, bratankom, dziedzicom z Gutowa, własność w Gołocinie i płosę w Gutowie rozciągającą się od lasu zw. B. do bagna zw. Ług (MK 340, 167v; MK 336, 59).