BORZUCHOWO-DAĆBOGI

(1447 Borzuchowo, Boruchowo-Daćbog) nad rz. Łydynią, 15 km na SE od Mławy.

1. 1452 distr. zawkrz. (MK 337, 97); 1497 n. pow. mław. (MS II nr 886); 1578 par. Grudusk (ŹD 81).

2. 1450 cz. w Piegłowie od granic Kluszewa do granic Olszewa, obok granic B. (MK 335, 57v); 1452 → p. 3.

3. Włas. szlach. 1447 Jan z B. kupuje cz. w Ulatowie za 30 kóp gr (MK 4, 40v); 1452 Jan z B. sprzedaje Janowi z Kluszewa cz. w B. wraz z brzegiem Łydyni i 1/4 młyna za 80 kóp gr w półgr. (MK 337, 97); 1476 Mikołaj z Brzozowa procesuje się z Maciejem z Kluszewa o dobra zastawione w Kluszewie i w B. (Ep. 13, 14v); 1497 król Jan Olbracht daje Tomaszowi Bartnickiemu chor. płoc. m. in. skonfiskowane dobra Jakuba, Gotarda i Stanisława z B. (MS II nr 886); 1531: Marek i wd. po Janie – 1 wł. folw., wd. po Janie z synami – 1 wł. folw., Świętosław – 1 wł. folw. (RP 41, 142).