GARWARZ STARY

(1319 Gerwase, Garwasze, Garwaze, Garwarze, Garwarsze, Garvasche) nad rz. Wkrą, 12 km na NEE od Raciąża.

1. 1444 distr. płoc. (MK 341, 23); distr. zakr.! (MK 3, 303); 1453 n. distr. zawkrz. (MK 335, 92 av); 1578 pow. niedzb., par. Glinojeck (ŹD 116).

2. 1444 wieś G. nad rz. Wkrą (MK 341, 23).

3. Włas. szlach. 1319 ks. Wacław nadaje Mikołajowi kaszt. wysz. m. in. wieś G. (L nr 53); 1413 Gromisz kmieć z G. (Pł.. nr 1958); 1444 Jan z Miszewka [Garwackiego] zamienia z Mikołajem i Andrzejem, braćmi z Wkry, wieś dziedziczną G. na Krawięczyn z dodatkiem pewnej sumy pieniędzy przez Jana (MK 3, 303; MK 341, 23); 1450 Mikołaj z G. zabezpiecza córce Halszce 60 kóp gr w szelągach posagu po zm. żonie Annie na połowie dóbr w G., Wkrze i połowie młyna w Kondrajcu [Szlacheckim] (MK 335, 58); 1453 Andrzej z Wkry zamienia z Janem z Miszewka [Garwackiego] kaszt. rac. części w G. i Wkrze, otrzymane po zm. br. Mikołaju, na kmiecia osiadłego na roli w Miszewku (MK 335, 92 av; MK 337, 89v; MK 6, 355v; MK 5, 56v); 1458 Jan z Miszewka [Garwackiego] kaszt. rac. sprzedaje 1 wł. w Wkrze Domaratowi z Przeciszewa odkupiwszy od niego 1/2 wsi Przeciszewo za 330 kóp gr; spłatę rzeczonej sumy zabezpiecza na własności w G. (MK 335, 152v; MK 5, 56); 1463 Elżbieta z G. c. Mikołaja odstępuje stryjowi Janowi z Miszewka [Garwackiego] kaszt. rac. własność w G. i Wkrze (MK 337, 9); taż Elżbieta kwituje stryja z zadośćuczynienia za wzmiankowane dobra (MK 6, 355v); 1465 sprawa Pawła rektora szkoły w Ciechanowie przeciwko Mikołajowi z G. (Ep. 9, 165); 1467 Jan i Mikołaj z Mchowa sprzedają Janowi z Miszewka [Garwackiego] kaszt. rac. pr. bliższości do cz. w G. i we Wkrze, i do cz. młyna we Wkrze po stryju, [zm.] Mikołaju z G. (MK 337, 25); 1529-1531 Jan z G. stolnik wysz. (WS 296); 1531: 5 wł. os. (RP 41, 151); Jan Garwaski h. Grzymała cześnik płoc., stolnik wysz., właściciel Miszewka [Garwackiego] i Przeciszewa, mąż Zofii Dzierzgowskiej, ojciec Zofii, Anny, Pawła, Piotra i Hieronima (Bon. V, 378); 1539-1560 ur. Paweł Garwaski s. Jana, kasztelan sierp. (ZDP nr 131; Bon. V, 378).