LUSZEWO

(1403 Lusschewo, Luszewo, Lussewo, Luzewo, Liuszewo) 13 km na E od Raciąża, blisko rz.Wkry.

1. 1477 z. płoc. [!] (MK 5, 70v); 1480 n. ziemia zawkrz., pow. sulerz. (MK 6, 243); 1482 n. distr. zawkrz. (MK 6, 155v); 1497 distr. płoc. (MS II nr 816); 1578 pow. niedzb., par. Glinojeck (ŹD 116).

3. Włas. szlach. 1403 ks. Siemowit IV nadaje Mikołajowi dz. z L. pr. nieodpowiedne i zwolnienie od kar, przenosząc jednocześnie wsie jego L. i Sławogórę na pr. chełm. z czynszem po 2 gr pras. (MK 6, 215-215v); 1407 Mikołaj dz. z L. (Pł. nr 969, 981, 981a, 983, 999a); Wąch z L. (Pł. nr 989); 1409 Narwot z L. (Pł. nr 1325); 1477 Dorota c. Jana Omeksy z Modły zrzeka się na rzecz siostry Małgorzaty wszelkich dóbr w z. bełskiej w zamian za co otrzymuje w podziale wieś L. (MK 5, 70v); 1480 Jan Rogala z Waryszyna zabezpiecza Stanisławowi z Lipia kan. pułt., płoc. i warsz., pkancl. ks. dług na cz. swej w L. pod przepadkiem (MK 6, 243); 1482 Mikołaj i Ścibor z Waryszyna, dworzanie ks. Janusza II, sprzedają pkancl. Stan. Lipskiemu wieś L. za 100 kóp gr w półgr., poręczając pokój ze strony br. Jana, siostry Jadwigi i dzieci zm. siostry Anny (MK 6, 155v); 1488 tenże Lipski otrzymuje potwierdzenie przyw. z 1403 (MK 6, 215-215v); 1497 król Jan Olbracht daje Zawiszy z Kondrajca skonfiskowane dobra m. in. Stanisława prep. płoc. (MS II nr 816); 1512 zakład 1000 grz. między Zygmuntem Łaszewskim poborcą z. płoc. z jednej a Janem Psarskim stolnikiem raw. z drugiej strony (MS IV/1 nr 1566); 1531: 9 1/2 wł. os. (RP 41, 151).

4. 1403, 1488 → p. 3.

5. 1487 dzies. z L., należące do wikariuszy wieczystych kat. płoc., przywłaszcza sobie rektor kościoła par. w Glinojecku (ADP perg. 379).