SZYJKI

(1349 Mansszichssziy1Identyfikację M. z S. podaję za K. Pacuskim, autorem indeksu w Nowym kodeksie dyplomatycznym Mazowsza, Syki, Syckky, Szyka, Zyky, Scheyky, Sthyky, Seiki) 12 km na NE od Raciąża, nad rz. Wkrą.

1. 1349 [dzielnica] płoc. (L nr 70; Maz. II nr 296); 1578 pow. płoń., par. Glinojeck (ŹD 100).

3. Włas. szlach. 1400 Paweł z S. zastawia swoją cz. w S. Jakuszowi Kuszanowi z Unierzyża w 1 kopie gr (Pł. nr 11); Stanisław dz. z S. pozywa Pawła z S. o czwartą cz. dziedzictwa w S., należącą do Miłosława i Piotra, do której Stanisław ma większe pr. bliższości; Paweł odpowiada, że cz. tę trzyma od 20 lat (Pł. nr 29, 29a); 1400-1402 Paweł z S. (Pł. nr 33, 40, 57, 154); 1400-1403 sławetny Stanisław dz. z S. (Pł. nr 40, 65, 71, 117, 151-154, 162, 165, 375); 1401 tenże Stanisław dz. z S. zobowiązuje się stawić w sądzie bratanka Jaśka (Pł. nr 66); sławetny Andrzej dz. z S. (Pł. nr 67); 1401-1406 Michał z Sz. (Pł. nr 57, 60, 158, 168, 220, 221, 796, 841); 1402 Jakusz z S. (Pł. nr 134, 134a, 144, 166, 185); 1402 pani Pawlina z S. (Pł. nr 116, 116a, 134, 134a, 144, 165, 166, 185, 220); Mikosz z S. (Pł. nr 152, 154-156a, 158, 162, 179); Marek z S. (Pł. nr 136); 1402-1407 Marcin z S. (Pł. nr 116, 116a, 165, 696, 711, 1021); 1403 Bogusław dz. z Komunina skarży Stanisława z S., że wprowadził swych ludzi w cz., którą posiada w zastawie, a dziedzictwo nie jest podzielone (Pł. nr 359); Stanisław z S. skarży Stanisława z S. o najście na dom (Pł. nr 366a); 1404 Michał, Wisław, Mikołaj, Filip zastawiają Marcinowi, Pawłowi i Bogusławowi z Komunina czwartą cz. całego dziedzictwa [w S.] w 4 1/2 kopach gr pras. i 7 gr (Pł. nr 429); 1404-1407 sławetny Filip dz. z S. (Pł. nr 456, 476, 494, 522, 545, 547, 794, 824, 838, 841, 902, 907, 912, 967); 1405 Jakusz Kuszan z Unierzyża nie chce odpowiadać Filipowi z S. bez następujących osób z S.: Michała, Mikołaja, Jakusza, Stanisława s. Mikołaja, Michała jego brata, Szczepana, Wojciecha, Andrzeja, Marcina, Bartłomieja, Bogusława, Szczepana (innego), Marcina (drugiego), Pawła, Dzierżka, Katarzyny, Doroty, Stachny, Cecylii (Pł. nr 564); wdowa po Wirzchosławie z S. (Pł. nr 574); Wichna, Katarzyna, Dorota, Stachna, Michał, Mikołaj, Stanisław, Marcin, drugi Marcin, Szczepan, wszyscy z S., powierzają Filipowi z S. prowadzenie sprawy przeciwko Kuszanowi z Unierzyża (Pł. nr 569); Filip z S. nie chce odpowiadać Stanisławowi z S. bez następujących osób: Wisława, Marcina, Pawła, Michała, Wojciecha, Andrzeja, Hanki, Szczepana, Michała, Mikołaja, Marcina, Bogusza, wszystkich z S. (Pł. nr 601); Andrzej i Jakusz z Sz. powierzają Stanisławowi z Sz. wszystkie swe sprawy (Pł. nr 635); 1406 Szczepan, Michał, Filip i drugi Szczepan, dziedzice z S. (Pł. nr 728); Marcin i Jasiek, dziedzice z S. (Pł. nr 828); 1407 Marcin z S. daje Jakuszowi dz. z Krajkowa trzecią cz. dziedzictwa w S. za 1/2 wł. w Krajkowie z dopłatą 30 kóp szelągów przez Jakusza; na zamianę tę godzą się inni bracia z S.: Filip, Michał, Mikołaj, Stanisław, Szczepan, Jakusz (Pł. nr 932); Szczepan dz. z S. zastawia Filipowi z S. swoją cz. w S. w 4 grzywnach na 4 lata (Pł. nr 933); Jakusz dz. z Krajkowa płaci Filipowi z S. 17 kóp gr i 15 gr za posiadłość w S. (Pł. nr 967); Jan z Trzebunia powierza Mikołajowi oprawcy dz. z Rybitw sprawę przeciwko Jaśkowi i jego bratu, dziedzicom z S. o trzecią cz. dziedzictwa [w S.] (Pł. nr 979); sławetny Andrzej dz. z S. odstępuje Jakuszowi z Krajkowa całą swą cz. ojcowizny w S. za 40 kóp gr pras. (Pł. nr 1007); 1407-1409 Szczepan z S. (Pł. nr 1021, 1273, 1273a); 1408 ucz. Katarzyna z Płocka skarży Jakusza dz. z Krajkowa, że nie odmierzył cz. dziedzictwa w S., prawnie przyznanej jej dzieciom; mimo oporu Jakusza woźny [płoń.] wwiązuje Katarzynę z dziećmi we wzmiankowaną cz. (Pł. nr 1195); Wojciech niegdyś dz. z Sz. (Pł. nr 1204, 1205, 1211); 1409 pleban z Glinojecka powierza Adamowi z Karwowa prowadzenie sprawy przeciwko dziedzicom z S. (Pł. nr 1237); strenui rycerze, dziedzice z S.: Wisław, Szczepan, Mikołaj, Michał (Pł. nr 1238); 1409 → p. 4; 1452 Helena i Śmichna zrzekają się na rzecz braci Jana i Stanisława dóbr ojcowskich i macierzystych w S. (MK 337, 100); Czajka z Sz. zabezpiecza żonie Katarzynie wiano na 12 wł. os. i na połowie folwarku we wsi Sz., w ramach sumy, którą posiadała jako wiano na Unikowie, które tenże Czajka sprzedał Raszkowi z Klic za 90 kóp gr w półgr. i w szelągach (MK 335, 129-129v); 1531: Czajka – 5 wł. os.; Jan i wdowa po Jakubie – 6 wł. os. (RP 41, 114v).

4. 1409 Bogusz z Komunina oskarża Stanisława z S., że uczynił sobie drogę przez jego pole z pszenicą i wyciął mu las; Stanisław odpowiedział, że ma pr. chełm., ponieważ kupił sołectwo u swego pana (Pł. nr 1351).

5. 1466 Stanisław Czajka płaci karę bpowi płoc., za pobicie swego plebana, rektora kościoła par. w Krajkowie (Ep. 5, 163).

1 Identyfikację M. z S. podaję za K. Pacuskim, autorem indeksu w Nowym kodeksie dyplomatycznym Mazowsza.