KONDRAJEC SZLACHECKI

1Zob. przypis przy haśle Galomin. Przyjmuję r. 1438 jako pierwszą wzmiankę o K. S. ze względu na sformułowanie: “K., villa nova” (1438 Kunraczecz, Cunracziecz Malmiski [?] Cunraczecz Nobilium) nad rz. Wkrą, 10 km na E od Raciąża.

1. 1578 pow. płoń., par. Drozdowo [?] (ŹD 98, 108)2Wg AM par. Krajkowo. Pawiński podał przynależność parafialną K. S. na s. 98 jako par. Drozdowo, a na s. 108 – par. Diektarzewo.

3. Włas. szlach. 1438 w podziale dóbr między braćmi, dziedzicami z Kondrajca [Pańskiego], Jakub pleban z Raciąża i Zawisza kaszt. rac. otrzymują nową wieś K., inną nową wieś Dreglin i połowę wójtostwa w Krościnie, a Windyka pleban ze Szreńska i Paweł połowę wsi Bońkowo3Tzn. dzisiejsze Zaręby i Kamień, 4 części w Dąbrówce i Galominie oraz połowę wójtostwa w Krościnie (MK 340, 163-165); 1450 Mikołaj z Garwarza zabezpiecza c. Halszce 60 kóp gr w szelągach tytułem posagu po zm. żonie Annie na połowie dóbr w Garwarzu, Wkrze i połowie młyna w K. (MK 335, 58); 1472 Stanisław s. Stanisława z C. (MK 5, 156); 1476 ks. Bolesław V nadaje Stanisławowi z C. 5 wł. chełm. lasu Łętowo w pow. nur. na pr. chełm. z barciami (MK 9, 72v); 1479 tenże Stan. Kunraczski z C. sprzedaje Jakubowi z Gąsiorowa las Łętowo alias Złotkowo za 20 kóp gr w półgr. (MK 9, 108v); 1490 Katarzyna i Anna, córki zm. szl. Łaskarza z C. (Ep. 10, 718, 724-25); 1502 Jakub z K. dworzanin król. (Bon. XI, 64); 1531: Szymon – 5 wł. os., Bartłomiej – 4 wł. os. i 1 opustoszała, którą przyłączył do folwarku (RP 41, 114).

5. 1508 kap. płoc. deputuje kanoników do sprawdzenia dzies. z obu wsi C. (Kap. P 50, 93); 1509 dzies. z obu wsi C. przejmuje Mikołaj z Kossobud kanclerz dla budowy ołtarza w kościele katedralnym w Płocku (Kap. P 50, 97v-98).

7. Bon. XI, 64.

1 Zob. przypis przy haśle Galomin. Przyjmuję r. 1438 jako pierwszą wzmiankę o K. S. ze względu na sformułowanie: “K., villa nova”.

2 Wg AM par. Krajkowo. Pawiński podał przynależność parafialną K. S. na s. 98 jako par. Drozdowo, a na s. 108 – par. Diektarzewo.

3 Tzn. dzisiejsze Zaręby.