KONARY

(1408 Conari, Konary) 10 km na NE od Płocka.

1. 1578 pow. płoc., par. Ciachcin (ŹD 6, 14).

2. 1582 siedlisko w K. obok drogi do Ciachcina (PG 78, 28); 1593 gościniec z wsi K. do wsi Machcino (PG 95, 272v).

3. Włas. szlach. 1408 ks. Siemowit IV nadaje szlachcie z rodu Bolestów, m. in. Mikołajowi z C., Franciszkowi, Pawłowi i Michałowi z C., pr. nieodpowiedne i zwolnienie od kar (MK 5, 110; MPR 382); 1436 wdowa po Mikołaju zw. Płosa z K. odstępuje s. Pawłowi całą swą włas. w K., pozostawioną jej przez męża, w zamian za 30 kóp gr posp. i za odpowiednie dożywocie (MK 335, 75v); 1439 Paweł z K. pożycza 11 kóp gr w szelągach pruskich Oracemu z Ogorzelic, który dług zabezpiecza na 1 wł. os. w Ogorzelicach (MK 335, 95); 1446-1459 Jan z K. (MK 335, 107, 167v); 1448 tenże Jan z Pawłem, dziedzice z C., ręczą Pawłowi Kinickiemu za Pawła z Szapska i jego synów (MK 335, 138v); 1459 tenże Jan opiekun Anny żony Mikołaja z Cieślina (MK 335, 167v); 1468 Stanisław z C. kupuje od Piotra z Ogorzelic 4 wł. miary chełm. w Ogorzelicach za 90 kóp gr w szelągach (MK 337, 23v); 1472 → p. 4; 1479 Wawrzyniec i Stanisław, bracia z C., sprzedają Zawiszy z Kondrajca [Pańskiego] chor. płoc., 2 wł. w Machcinie (MK 5, 76); 1531: Stanisław – 1 1/2 wł. folw., Feliks – 1 1/2 wł. folw., Mikołaj – 1 1/2 wł. folw. (RP 41, 69v).

4. 1472 ks. Kazimierz III nadaje Wawrzyńcowi i Stanisławowi z C. i Ogorzelic czynsz kmiecy z wzmiankowanych wsi, wynoszący po 4 gr posp. z wł.; nadaje im także pr. nieodpowiedne i zwolnienie od kar (MK 5, 15).

7. 1472 (Ep. 10, 22); Bon. XI, 47.