KOMUNIN STARY

(1400 Comunino, Komonino, Komonin, Comonyno) 11 km na NE od Raciąża.

1. 1494 n. pow. rac. (MK 6, 304; MS III Supl. nr 236); 1578 par. Unieck (ŹD 86, 94).

2. 1447 las Długi Kąt należy do K. i graniczy z Kocięcinem Brodowym (MK 336, 25v).

3. Włas. szlach. 1400-1408 Marcin dz. z C. (Pł. Nr 33, 152, 1104); 1401-1406 Andrzej z C. (Pł. nr 57, 134, 134a, 152, 476, 696); 1402-1414 Bogusław dz. z C. (Pł. nr 134, 134a, 151, 305 ... 1510, 2282a); 1403 Staszek z C. (Pł nr 360, 366a); 1404 Michał, Wisław, Mikołaj, Filip zastawiają sławetnym Marcinowi, Andrzejowi, Pawłowi i Bogusławowi z C. czwartą cz. swego dziedzictwa [w C. ] w 4 1/2 kopach gr pras. (Pł. nr 429); 1409 kmieć Grzegorz (Pł. nr 1282, 1286); 1420 Jan s. Andrzeja z K. student Uniwersytetu Krakowskiego (Ind. 116); 1434-1437 Jan z K. (MK 335, 5av, 6v, 10v, 66, 104; MK 336, 72v; ZDP nr 120); 1437 Zdzięta z Garlina sprzedaje Falencie z C. cz. swoją w Garlinie (MK 3, 199v); 1438 Jan z Garlina zamienia z Falisławem z C. pr. bliższości po stryju Zdzięcie do Garlina na 1 wł. w C. i pewną sumę pieniędzy (MK 3, 218v); 1440 Grzymka c. Falisława z Budzyna, żona Piotra z C. kwituje braci: Jana plebana w Gąsewie, Pawła, Bogusława i Mikołaja, dziedziców z Budzyna, z zadośćuczynienia za wszystkie dobra dziedz. (MK 3, 240a); 1447 K. zostaje podzielony na 3 części, z których jedną otrzymuje Piotr s. Marcina, drugą Jakub s. Andrzeja wraz z bratem, trzecią Mikołaj Dziad i Paweł s. Bogusza; podzielono też na 3 części las Długi Kąt, należący do K.; każda z wydzielonych cz. ma być ogrodzona pod karą 1 kopy gr; wszelkie ewentualne szkody, wynikłe z sąsiedztwa, osądzi wójt z ławnikami (MK 336, 25); Jakub z K. sprzedaje Raciborowi [z Golejewa] pisarzowi płoc. i opatrz. Jodokowi mieszcz. płoc. 3 wł. pod Płockiem za 90 kóp gr (MK 336, 14v; ZDP nr 148); 1449 ucz. Świętochna c. Imisława z Gruduska żona Piotra z K. kwituje swą matkę z dziećmi: Janem, Sasinem, Andrzejem, Dorotą i Małgorzatą, z zadośćuczynienia za dobra ojcowskie i macierzyste (MK 4, 157); 1452 Paweł i Katarzyna z Garlina sprzedają Jakubowi z C. cz. w C. (MK 335, 129); 1453 Komońscy (MZH nr 99); 1462 Jakub z C. sprzedaje wieś swoją Obrytki w pow. wis. (MK 341, 9v); 1472 ks. Kazimierz III nadaje Piotrowi i Włodkowi z C. pr. nieodpowiedne (MK 5, 17v); 1475 Władysław s. Mikołaja z C. sprzedaje Marcinowi z Niecików cz. w Kraszewie (MK 6, 71); 1494 Stanisław s. Jakuba z C. zamienia z Przedborem z Krajkowa całą swą cz. dziedziczną w C. na 6 mórg w Grzybowie z dopłatą 60 kóp gr i konia wartości 6 kóp gr w szelągach przez Przedbora (MK 6, 304; MS III Supl. nr 236); 1495 Przedbor odstępuje Piotrowi Sarnowskiemu z C. i s. jego Mikołajowi cz. w C., otrzymane przez zamianę od Stanisława z C., za 70 kóp gr (MS III Supl. nr 238); 1497 król Jan Olbracht daje Mikołajowi z C. dobra Piotra Czubatki, Władysława, Andrzeja Pawłowicza i Anny c. Jakuba z tegoż C. (MS II nr 920); oraz Jakubowi Czajce z Szyjek dobra Andrzeja Bąbla z C. (MS II nr 776); 1499 Helena wd. po Andrzeju Bąblu z C. z pasierbem Janem otrzymują pozew o niewzięcie udziału w wyprawie wołoskiej (Ep. 16, 340); 1517 Jan s. zm. Andrzeja Bąbla z C. z żoną Szczęsną zabezpieczają synowi włókę w dobrach C.: 1/2 wł., na której siedzi prac. Paweł Kuszan, i 1/2 ze swego folw., którą musi wymierzyć (CW 5, sekstern rac.); 1531: Mik. Mamot i Jan, bracia – 2 wł. os., Zygmunt Gurdyło – 1/2 wł. folw. (RP 41, 103).

4. 1447 → p. 3; 1499 prac. Stanisław wójt w C. (Ep. 16, 340).

7. 1485-1511 (Z 13, 339; ZW); Bon. X, 374.