KOMOROWO

(1438 Comorowo) 8 km na E od Sierpca.

1. 1438 n. distr. płoc. (ADP perg. 242); 1452 n. ziemia płoc. (MK 335, 128); 1578 pow. sierp., par. Rościszewo albo Kisielewo (ŹD 49, 51)1Położenie na granicy 2 parafii, Rościszewa i Kiesielewa, sprawiło, że zarówno Pawiński, jak i autorzy AM nie zdołali ustalić pewnie przynależności par. wsi K.

3. Włas. szlach. 1438 Stanisław z Rzeszotar sprzedaje Gotardowi i jego synom: Janowi, Piotrowi, Marcinowi, Stanisławowi, Mikołajowi, dziedzicom z Rzeszotar, 2 wł. ojcowizny w C., każdą wł. po 13 kóp gr w półgr. (ADP perg. 242); 1446 Stanisław z C. z żoną Dorotą płacą Janowi z Rzeszotar karę pięćdziesiąt (MK 335, 111); 1450 Stanisław z Rzeszotar z żoną Dorotą zabezpieczają Janowi z C. dług 9 kóp gr na 1/2 wł. w Rzeszotarach, czyli w C. (MK 335, 58v); 1452 Jan z C. zabezpiecza żonie Lenie 30 kóp gr w szelągach na 2 wł. w C. (MK 335, 128); 1470 między Janem Wierzbiączycem i Heleną wd. po Janie Kocie z C. oraz jej synami: Gotardem, Marcinem, Junoszą i Ziemakiem, następuje zgoda w sprawie 1 wł. pola z siedliskiem w C., będącej włas. zm. Stanisława zw. Goszdek, którą zm. Jan Kot wykupił był od zm. Michała z Kownat tytułem pr. bliższości (ADP perg. 336); 1473 ksiądz Jakub dz. z C. wikary od Ś. Bartłomieja w Płocku traci części w C. i Rzeszotarach, które zastawił był Gotardowi, Marcinowi, Junoszy i Ziemakowi, braciom z C., w 8 kopach gr (ADP perg. 351); 1478 Ziemak z C. zastawia braciom: Gotardowi, Marcinowi i Junoszy, swą cz. w C. w 11 kopach gr w szelągach (ADP perg. 361); 1479-1484 Mik. Komorowski dworzanin ks. Janusza II (K skarb. nr 327, 351, 408, 455, 493, 828, 846, 880, 883, 972, 997, 1251, 1252, 1289); 1496 król Jan Olbracht daje Ziemakowi z Rościszewa m. in. skonfiskowane dobra Andrzeja Madalicza i Jana s. Bartłomieja z C. (MS II nr 789); 1531 Mikołaj krawiec – 1/2 wł. folw., Wojciech Mantyka – 1 1/2 wł. folw., Stanisław Bienk – 1/2 wł. folw., Jan s. Bartłomieja z synami – 4 wł. folw., Gotard – 1/2 wł. folw., Mik. Kotek – 1/2 wł. folw. (RP 41, 86v-87).

7. Bon. XI, 37.

1 Położenie na granicy 2 parafii, Rościszewa i Kiesielewa, sprawiło, że zarówno Pawiński, jak i autorzy AM nie zdołali ustalić pewnie przynależności par. wsi K.