KONDRAJEC PAŃSKI

1Zob. przypis przy haśle Galomin (1402 Cunraczecz, Konradziec, Kunradzecz, Cunradzek [!], Conraczecz, Cunraczicze, Cunradzyecz, Cunracyecz, Conradecz, Kunradowo, Conraczecz Zawisii) 9 km na NEE od Raciąża.

1. 1578 pow. rac., par. Krajkowo (ŹD 87).

3. Włas. szlach. 1402-1403 pani z C. procesuje się ze Sławotą ze Ślepkowa (Pł. nr 198, 217, 249, 295, 308, 398); 1412 Jakub z K. student Uniwersytetu Krakowskiego (Ind. 101); 1420 – zm. 1447 Zawisza z Dłużniewa i z K.2Wydawczyni ZDP podała r. 1456 jako pierwszą wzmiankę o śmierci Zawiszy kaszt. rac. Jako “olim” jest on określany już w r. 1447 (MK 4, 52v-53; MK 336, 24v). Syn jego Zawisza po raz pierwszy występuje jako marszałek w r. 1481 (MK 6, 166v), a nie w r. 1486 (ZDP nr 167, przypis 7) star. płoc., od 1434 zarazem podstoli płoc., 1440 kaszt. rac. (ZDP nr 100, 107, 118, 120, 121, 122a, 125, 127, 128, 136, 141, 143, 144, 166, 167; Kapica 83, 349-350; GP 131, 171; MK 336, 61; MK 335, 1, 5a, 22v, 33v; WS 147, 276); 1436 tenże Zawisza kupuje Lelice za 400 kóp gr szer. (MK 335, 75); 1438 → Kondrajec Szlachecki; 1443 tenże Zawisza sprzedaje Rachocin szlachcie z Mystkowa za 80 kóp gr posp. (MK 337, 121v); 1447-1495 Zawisza Dłużniewski s. Zawiszy3Zob. poprzedni przypis, 1460-1477 chor. płoc., 1477 zarazem star. wysz., 1481 marszałek nadworny (MK 4, 52v; ZDP nr 166, 167, 184a, 187, 200, 233, 235, 240, 251, 253, 256; MK 6, 139d, 161v; MK 5, 1v; W 7, 549v-550; Z 24, 311v, 312v; Ep. 10, 83, 761; UKP 493; MS III Supl. nr 236; MK 18, 82v, 179); 1447 Zawisza i Wojciech, synowie zm. Zawiszy kaszt. rac., kupują od Jana s. Mik. Kraczyny z Sarbiewa 6 wł. w Sarbiewie zw. Kętrzyno4Wynika z tego, iż cz. Sarbiewa zw. Kętrzyno (dziś nazwa ta zanikła) leżała w dawnym pow. płoń i w Jarocinie, w tym bagno zw. Wielatowo, leżące po obu stronach granicy, rozdzielającej księstwo płoc. od warsz., za 125 kóp gr (MK 336, 24v; WS 16; MK 4, 52v-53); 1448 Wojciech i Zawisza, synowie zm. Zawiszy kaszt. rac., oraz Paweł i Jakub, synowie zm. Pawła z Mdzewa, sprzedają Raciborowi mieszcz. płoń. swoją cz. wójtostwa w Krościnie (Ep. 5, 5v); 1452 Zawisza s. zm. Zawiszy, wójt w Raciążu, sprzedaje Mikołajowi z Bojanowa wójtostwo, 2 wł. z ogrodem, za 124 kopy gr w szelągach; Aleksander z C. poręcza pokój za Wojciecha br. Zawiszy i za siostry (MK 337, 102); 1456 Agnieszka wd. po Zawiszy [z K.] kaszt. rac. z synami, Zawiszą i Wojciechem, i Aleksander z K. z braćmi posiadają cz. Galomina (ZDP nr 167; Las. 248); 1471 król Kazimierz Jagiellończyk zezwala Zawiszy z C. zastawić Mik. Dołędze wieś król. Długołęka (MS I nr 712); 1472 ks. Kazimierz III nadaje Zawiszy z C. chor. płoc. 40 wł. puszczy w z. wis. obok lasu Brzozowo (MK 5, 27); 1472 Zawisza z C. chor. płoc. otrzymuje wraz z szlachtą h. Dołęga w ziemiach płoc. i zawkrz. pr. nieodpowiedne, zwolnienie od kar i pr. chełm. na swoje dobra (MPR 388; MK 5, 28v); 1474 Zawisza z K. kupuje od Mik. Giętki ze Smardzewa łąki i mokradła między granicami Dłużniewa, Galomina i Goszczyc (MK 5, 48v); 1475 tenże ur. Zawisza kupuje błota i jeziorko Wielatowo obok granic Sarbiewa (MK 5, 53); 1477 Mik. Dołęga z Łęgu prepozyt koleg. Ś. Michała w Płocku darowuje swemu siostrzeńcowi (lub wnukowi) Zawiszy z C. chor. płoc. star. wysz. wieś Wronino z czynszem po 3 gr posp. (MK 5, 187); 1479 Zawisza z K. kupuje od Wawrzyńca i Stanisława, braci z Konarów, 2 wł. w Machcinie (MK 5, 76); 1482 ks. Konrad III zatwierdza wielm. Zawiszy z K. chor. płoc. i swemu marszałkowi dokument z 1481, w którym ur. Krystyn ze Szreńska zabezpieczył temuż Zawiszy 100 kóp gr na Galominie pod przepadkiem (MK 6, 166v); 1483 tenże Zawisza kupuje 1 mórg w Sarbiewie z pozwoleniem zbudowania jazu na rz. Raciążnicy (MK 6, 161v-162); Katarzyna żona tegoż Zawiszy wraz z matką Małgorzatą wd. otrzymują od księcia kopię przyw. na dobra Chebdzin i Brzeście w distr. czers. (MK 5, 208); 1488 tenże Zawisza kupuje części w Sarbiewie i w Woli Sarbiewskiej (MK 6, 210); 1491 tenże Zawisza z C. dz. Sarbiewa i patron kościoła par. tamże (Ep. 15, 7); tenże Zawisza i Mikołaj z Chotumu, dziedzice z Sarbiewa, dokonują zamiany: Mikołaj oddaje części w Sarbiewie i Woli Sarbiewskiej w zamian za 1 wł. w Galominie od Zawiszy (MK 6, 259v); 1496 król Jan Olbracht darowuje swemu dworzaninowi Zawiszy z C. kaszt. wis. cło w mieście król. Wąsoszu, wynoszące 20 kóp gr [rocznie] (MS II nr 616; WS 286); 1497 król Jan Olbracht daje Zawiszy z C. kaszt. płoc. skonfiskowane dobra szlachty w ziemiach płoc., zawkrz. i wis., którzy nie wzięli udziału w wyprawie wojennej (MS II nr 1101)5Nie podano nazw dóbr; 1498 oraz dobra Wojciecha Miszewskiego, Andrzeja Niszczyckiego oraz Stanisława i Jakuba, braci z Borkowa (MS II nr 1314); 1505 król Aleksander Jagiellończyk zatwierdza Jakubowi z Glinek star. wis. przywileje ks. Janusza II, w których tenże nadał Zawiszy z C. marszałkowi książęcemu i chor. płoc. wieś Żebry w z. wis. dożywotnio i zabezpieczył spadkobiercom Zawiszy 200 kóp gr na tejże wsi oraz 50 kóp gr za dobra Brzozowo, kupione od tegoż Zawiszy (AG perg. 966; MS III nr 2128); 1506 król Aleksander Jagiellończyk darowuje ur. Jakubowi z K. chor. płoc. puszczę król. Dybła w z. wis. jako zadośćuczynienie za dług 1000 fl. węg. (AG perg. 659, perg. 975); tenże Jakub zamienia z ur. Jakubem z Glinek star. wis. puszczę Dybłę na dobra Brzeźno z dopłatą 1100 fl. węg. przez Jakuba z Glinek (AG perg. 648, perg. 659); 1510 potwierdzenie przez sąd ziemski wis. zamiany z 1506 puszczy Dybły na Brzeźno; Jakub z C. wwiązany w dobra Brzeźno (AG perg. 1117); 1516 ks. Anna nadaje Zawiszy Dłużniewskiemu z K. urząd star. wis. (WS 314); 1523 Zawisza z C. dz. z Chabdzina zawiera ugodę z Jakubem z Bielawy w sprawie rz. Jeziorny (MK 32, 153); 1531: Zawisza – 10 wł. os. (RP 41, 114).

4. 1472 → p. 3.

5. 1508 bp płoc. przeznacza do dochodów archidiakona pułt. dzies. z C. Z. (Ep. 16, 282; Kap. P 50, 91v); 1509 kanclerz Mikołaj z Kossobud przeznacza dzies. z obu wsi C. na budowę ołtarza w kat. w Płocku (Kap. P 50, 97v-98).

7. Bon. IV, 299.

1 Zob. przypis przy haśle Galomin.

2 Wydawczyni ZDP podała r. 1456 jako pierwszą wzmiankę o śmierci Zawiszy kaszt. rac. Jako “olim” jest on określany już w r. 1447 (MK 4, 52v-53; MK 336, 24v). Syn jego Zawisza po raz pierwszy występuje jako marszałek w r. 1481 (MK 6, 166v), a nie w r. 1486 (ZDP nr 167, przypis 7).

3 Zob. poprzedni przypis.

4 Wynika z tego, iż cz. Sarbiewa zw. Kętrzyno (dziś nazwa ta zanikła) leżała w dawnym pow. płoń.

5 Nie podano nazw dóbr.