NOWY DWÓR

(1415-6 Dwór) 7 km na SE od Lidzbarka.

1415-6 w. m. Michał Küchmeister nadaje m. Lidzbarkowi przyległą do miasta wieś D. o 74 ł. (PlG 354; PlO 85); 1535 własn. król. (MS 4/2, nr 17 235); 1570 wieś, własn. król., 23 ł. chł., 7 ł. lemańskich (ŹD 295); pow. mich., stwo brod., par. Lidzbark (Bi. 49, 80).