NOWAWIEŚ CHEŁMIŃSKA

(1396 Neudorf, 1519 Newendorff) 9 km na NE od Chełmna.

1396 układ kap. chełm. z radą m. Chełmna dotyczący bpiego korca: ze wsi miejskiej B. od 4 pługów (UC nr 409); szpital Ś. Jerzego w Chełmnie miał 4 1/2 ł. i dom, dzierżawca niewypłacalny z powodu zniszczeń woj.; 1479 miasto poleca proboszczowi innego dzierżawcę (Sch. 334); 1519 bp chełm. Jan Konopacki nadaje wieś B. kościołowi par. w Chełmnie (UC nr 815); teryt. bpstwa chełm., par. Chełmno (Bi. 60, 80).