NOWAWIEŚ

(1423 Nuwedorf, 1521 Nowawyesch, 1570 młyn Nowomiejski) 7 km na NW od Radzynia Chełmińskiego.

1423 w. m. Paweł Russdorf nadaje Hansowi Sykaw i jego żonie w dożywocie N. z 17 ł., staw młyński koło winnicy, pr. rybołówstwa na własny użytek na jez. Borówno i zbierania drewna w lasach pokrz.; obow. z B. służba na wszelkie wyprawy Zak.; 1448 w. m. Konrad v. Erlichshauscn nadaje N. w dożywocie rycerzowi Augustynowi z Szewy z tym, że Zak. może odkupić od spadkobierców posiadłość za 150 grz. (Fr. 1, 231); 1521 zamek pokrz. z wsiami N. i in. dany „in feudum” Ludw. Mortęskiemu (MS 4/1, nr 3947); 1557 Mortęski sprzedaje opust. mł. (Fr. 1, 231); 1570 mł. o 2 kołach, własn. król. (ŹD 21); pow. chełm., stwo pokrz., par. Okonin (Bi. 33, 80).