NOWA WIEŚ

(1437-8 Newedorff, Newendorff, 1472 Nowawiesz) 5 km na NE od Golubia.

1. 1437-8 komt. gol. (GZ 90); 1445 par. B. (UC nr 578); XVI w. folw., pow. chełm., stwo gol., par. Golub (Bi. 33, 80).

3. 1437-8 własn. Zak., 58 ł. chł., płacą po 1/2 grz. z łanu, sołtys ma 3 ł. wolne i daje po 1/2 wiard. z łanu (GZ 90); 1472 wieś, własn. król. (MS 1, nr 792).

5. 1445 par. B. w planie synodu laickiego bpstwa chełm. (UC nr 578).

6. 1414 szkody woj. w B. o 70 ł., wieś spalona, strat na 3000 grz., szkody kościoła na 100 grz., 30 ł. opust. (Br. 154).

7. PlO 841Plehn myli N. z Nowąwsią Król.

1 Plehn myli N. z Nowąwsią Król.