OWIECZKOWO

(1414 Obitzkau, Obirczhkaw, Obiczkaw) 4,5 km na NW od Golubia.

1. Ok. 1423-4 komt. gol. (DK 10); 1433 folw. (GA 405); XVI w. pow. chełm., stwo gol., par. Golub (Bi. 33, 81).

3. Ok. 1423-4 własn. ryc. o 13 ł., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (BK 10); 1426 w. m. Paweł Russdorf nadaje Bartłomiejowi Opaczke 14 ł. w O. na pr. magd. z wielkim i małym sądownictwem, wolnym rybołówstwem na jez. Opaczkow (Owieczkowo) dla swego użytku oraz dożywotnio pr. rybołówstwa na jez. Gallsdorf (Galczewskim) za obow. 1 służby zbrojnej oraz czynszu 1/2 wiard. z łanu (PlO 88; Br. 100); 1433-49 folw. własn. Zak.; 1436 inwentarz folw.: 2 pługi, 14 koni, 20 krów, 10 cieląt, 15 kóz, 15 kop serów, 1 duża kadź na mleko (GA 405-7)1Inwentarz z r. 1436 podany przykładowo; 1437-8 folw. O. o 1 pługu (GZ 91); XVI w. własn. król. (Bi. 33).

6. 1414 szkody woj., burgrabia z Rypina zabrał Hansowi z O. 2 młyny (Br. 146).

1Inwentarz z r. 1436 podany przykładowo.