OWIECZKOWO

jezioro (1426 Opaczkow) na S od wsi Owieczkowo; zob. tamże.