PACOŁTOWO

(1414 Petczolcza, Petzelsdorff, Petczosdorff, Petzeldorf, Petczeldorf, 1570 Paczołthowa) 2 km na E od Nowego Miasta Lubawskiego.

1. 1570 teryt. bpstwa chełm., klucz kurz., par. Kurzętnik (Bi. 58, 81).

2. 1416 kap. chełm. nadaje Mik. Kaltwasserowi mł. koło Nowego Miasta oraz 6 morgów roli przy granicy P. na prawo od drogi z młyna do Nowego Miasta Lubawskiego (UC nr 498).

3. 1126 kap. chełm. nadaje Jak. Dobrzyńskiemu mł. w P. na pr. chełm. (UC nr 539); 1502 kap. chełm. nadaje mł. w P. „of yenst dem dorfe” i 2 ł. młynarzowi Zygmuntowi za czynsz roczny 1 łasztu ziarna i utuczenie 1 świni rocznie dla wójta oraz mielenie zboża dla kapituły (UC nr 753); 1570 wieś kap. chełm., 40 ł., 15 chłopów, 2 mł. o 1 kole, 8 zagr. (ŹD 2).

6. 1414 szkody woj. kap. chełm. w P. na 600 grz. guldenów za zboże i budynki (UC nr 487); na 330 grz (Br. 162).

7. Li. 573.