PACHURA

1Młyn Pachura położony przy wsi Młyniec miał w średniowieczu tę samą co Młyniec nazwę Leyne; nazwa Pachura występuje dopiero w r. 1607 (MT 425) (1321?, 1410 Leynaw, Leyne, Lynaw, Leynen, Layne) 10 km na SW od Kowalewa Pomorskiego.

1. 1410 mł. w komt. tor. (GA 432); XVI w. teryt. m. Torunia, par. Gronowo (Bi. 47, 81).

3. 1321 bp włocł. Gerward zezwala sołtysowi z Młyńca, na doprowadzenie i spiętrzenie wody z rz. Lubownyca do wybudowanego przezeń mł. o 2 kołach, z których ma płacić rocznie 2 grz. (Pr U 2/1, nr 334); 1382 właśc. Młyńca nadaje Niczemu Molnerowi rolę przy mł. L. (MT 382); 1410-1411 młyny, własn. Zak., 3 koła młyńskie i folusz (GA 432, 447, 451, 457); 1474 wda chełm. Gabr. Bażyński oddaje mł. L. młynarzowi Pawłowi dziedz. z pr. rybołówstwa na stawie za czynsz 10 grz. (MT 425, 664); 1507 mł. L. oddany w zastaw rodzinie v. Wege z Torunia (MS 4/2, nr 8374); 1520 Toruń otrzymuje mł. L. wraz z in. dobrami od Zygmunta I za odstąpienie zamku w Świeciu (UC nr 816; MS 4/2, nr 12 483).

1 Młyn Pachura położony przy wsi Młyniec miał w średniowieczu tę samą co Młyniec nazwę Leyne; nazwa Pachura występuje dopiero w r. 1607 (MT 425).