WĘGRZYNOWO

(1437 Wangrzinowo, Vagrzynovo) 11 km na S od Sierpca.

1. 1578 pow. sierp., par. Goleszyn (ŹD 43)

2. 1549 płosa w Kowalewie-Boguszycach od granic V. do gościńca bielskiego, druga płosa naprzeciwko Gozdowa, trzecia naprzeciwko Kowalewa [Podbornego] (PG 15, 47).

3. Włas. szlach., następnie duch. 1437 Wojciech z Cieślina zamienia z Szymonem z Cieślina 2 cz. ojcowizny w Cieślinie na cz. w Kurowie z dodatkiem 7 kóp gr przez Wojciecha i z warunkiem, że Wojciech i jego spadkobiercy będą wieczyście korzystać z lasku i gliny na tychże dwóch częściach; tenże Wojciech oddaje Mroczkowi z Cieślina całą swoją cz. w Kurowie w zamian za cz. w Cieślinie z młynem; nastepnie Wojciech resztę cz. w Kurowie i Mroczek całą cz. w Kurowie (wymienioną od Wojciecha) sprzedają Mścisławowi dz. z W. za 35 kóp gr (MK 336, 68-68v); 1469 Paweł s. Zygmunta z V. student Uniwersytetu Krakowskiego (Album I, 198); 1531: 3 1/2 wł. os. (RP 41, 77); 1570 W. wchodzi w skład klucza płoc. bpa płoc.; 7 1/2 wł. os., 1 piwowar (ŹD 126)1Brak wiadomości, kiedy wieś szlachecka W. stała się własnością duchowną.

1 Brak wiadomości, kiedy wieś szlachecka W. stała się własnością duchowną.