WICIEJEWO

(1425 Wiczeyewo, Wyczegevo, Vyczeyewo, Vyczyevo, Viczyegyewo, Vycyeyewo, Wyczeowo, Wiczieiewo) nad rz. Mołtawą, 22 km na E od Płocka.

1. 1570 klucz mąkoliński bpa płoc. (ŹD 129); 1578 pow. płoc., par. Łętowo (ŹD 8).

2. 1514, 1517 wyrąb lasu w V. (Ep. 2, 128, 265).

3. Włas. duch. 1425 Piotr mieszkaniec z W. wraz z żoną Agatą procesuje się z Janem dz. z Bogusławic i bratem jego Broniszem (Z I nr 1395, 1442); 1458 pracowici Jan Nowaczkowic, Stanjo, Mikołaj Kowalewic, Jan Krubiela, Piotr Żórawiewic, Mikołaj Wielgi, Andrzej Szobotczyc, Jan Lewiszka, Maciej Jajko, Wojciech Wojdo, kmiecie z V., zobowiązują się zapłacić 5 1/2 kóp gr za zboże kupione od discr. Mikołaja wikarego z Łętowa (Ep. 5, 90); 1463 dzierżawca z Mąkolina ma się zadowolić daniną zbożową z Raczyna i z V. (Kap. P 50, 19); 1493-1494 → p. 4; 1496 członkowie kapituły katedralnej płoc. wyrażają zgodę na darowanie przez bpa płoc. Michałowi skarbnikowi, sufraganowi płoc. wsi do nich należących, m. in. V. wraz z dzies. (Kap. P 50, 45v); 1514 organista i kanonik Tłubicki zostają delegowani dla dokładnego obejrzenia wsi V. i Biskupice, należących do dóbr stołowych bpa płoc., a obecnie darowanych sufraganowi płoc. (Kap. P 50, 122); 1516 wyrąb lasu w dobrach bpich w V., dokonany przez Macieja i Piotra Podleckich, krewniaków Andrzeja Nieksińskiego pisarza kurii bpa płoc. (Ep. 2, 128-129); 1517 → p. 4; 1531: 27 1/2 wł. os. (RP 41, 67v).

4. 1493 szl. Wojciech z żoną Małgorzatą z Gocłowa sprzedają ucz. Mikołajowi z Sochocina 3 wł. chełm. wójtostwa dziedzicznego w V. z ogrodem i karczmą za 40 kóp gr w szelągach; bp płoc. godzi się na sprzedaż (Ep. 15, 176-176v); tenże Mikołaj odsprzedaje wymienione wójtostwo szl. Andrzejowi z Gocłowa za tę samą sumę (Ep. 15, 61v-62); 1499 szl. Stanisław z Gocłowa wójt w W. sprzedaje br. Andrzejowi z Gocłowa, także wójtowi w W., 1 wł. chełm. ze swej cz. wójtostwa w W. za 10 kóp gr; bp płoc. zezwala na tę sprzedaż (Ep. 15, 80); 1517 szl. Maciej i Piotr z Podlecka, wójtowie w W., zabezpieczają bpowi płoc. sumę 14 kóp gr w półgr. na 4 wł. wójtostwa w W. tytułem kary za wyrąb lasów w W. (Ep. 2, 265).