WIECHCIEJEWO

(1531 Wyczyeyevo, Wiechcziewo, Wiechczewo) 11 km na SEE od Sierpca, blisko rz. Sierpienicy.

1. 1531 pow. biel. (RP 41, 82); 1578 pow. sierp., par. Jeżewo (ŹD 50).

2. 1596 pole w Kęsicach pod W., od granic Żytowa do granic Suleńczyc, w tymże polu zagon od miejsca zw. Krzyżna do drogi wiecheckiej (PG 98, 458v); pole w Suleńczycach pod Kęsicami, od granic Krajewic do granic W. (PG 98, 479).

3. Włas. szlach. 1531 Jan i Dobiesław – 2 1/2 wł. folw. (RP 41, 82).