WIECZFNIA-BĄKI

(1531 Baky Vyeczwyensis, Banky) 9 km na NE od Mławy, nad rz. Wieczfnianką.

1. 1578 pow. mław., par. Wieczfnia Kościelna (ŹD 69).

3. Włas. szlach. 1531: 4 wł. os., młyn w dzieżawie rocznej (RP 41, 137).