WIECZFNIANKA

(1435 Wiewna) rzeka, lewy dopływ Orzyca.

1435 wieś Pepłowo [Wielkie] nad rz. W. (MK 335, 87v).