WIELUŃ-PEŁKI

(1404 Wyeluny, Velun, Wyelun, Wielun, Pelky) 8 km na WWS od Szreńska.

1. 1489 distr. zawkrz., pow. szr. (MK 6, 219bv); 1497 pow. szr. (MS II nr 815); 1578 pow. szr., par. Zgliczyn Kościelny (ŹD 54).

3. Włas. szlach. 1404 ks. Siemowit IV nadaje szlachcie z rodu Lubiewów o przydomku Trzaska, Marcinowi, Bernardowi, Stanisławowi, Pełce, Wisławowi, Mikołajowi, Przybysławowi, Wyszynie, Wojciechowi, Janowi i Wacławowi z W. pr. nieodpowiedne (MK 5, 72v-73; MPR 377); [1414-1425] ks. Janusz I darowuje Wisławowi i Wojciechowi, braciom z V., 20 wł. nad rz. Olszanką w z. łomż. (MK 3, 123); tenże książę darowuje Strachance zw. Pomaska dz. z W. 10 wł. na pr. niem. w pow. ostrowskim (MK 3, 86); 1432 Wojciech i Rosłan z W. procesują się z kmieciem (Tym. 247); 1436 Rosłan i Marcin z W. sprzedają Wojciechowi dz. z Nadratowa [Starego] 2 wł. chełm. swej ojcowizny w Nadratowie [Starym] za 12 kóp gr posp. (MK 335, 69v); 1485 discr. Paweł z W. przydzielony przez bpa płoc. do kościoła par. we wsi Księte w z. dobrzyńskiej (Ep. 10, 362); 1489 → p. 4; 1493 szl. Stanisław z W. (RTH VIII nr 10); 1497 król Jan Olbracht daje Stan. Szreńskiemu kaszt. wis. skonfiskowane dobra Pawła Rusina i Mikołaja, synów Ronkona, oraz Pawła s. Tiburcego z W. (MS II nr 815); 1531: 5 ćwierci os. (RP 41, 125).

4. 1489 ks. Janusz II nadaje Przecławowi i synom jego Stanisławowi i Wojciechowi z W. pr. chełm. na dobra W. z czynszem po 12 gr w półgr. (MK 6, 219bv).