WIELUŃ-WILEWO

(1391 Uilevo, Wylyewo, Wylewo, Wiliewo) 8 km na WWS od Szreńska.

1. 1448 distr. płoc. (MK 4, 62v); 1449 n. distr. zawkrz. (MK 337, 73); 1578 pow. szr., par. Zgliczyn Kościelny (ŹD 63).

3. Włas. szlach. 1391 ks. Siemowit IV nadaje szlachcie h. Gozdawa, m. in. dziedzicom z U., pr. nieodpowiedne (L nr 119; MPR 374); 1416 Bartłomiej z W. (Pł. nr 2613, 2628); 1448 Mikołaj z Kadłubowa pleban w Łubkach zamienia z bratankiem Pawłem z Kadłubowa całą swą cz. ojcowizny i cz. nabytą zw. Kąty w Kadłubowie na cz. jego w W., poręczywszy za bratanka Krystyna (MK 4, 62v; MK 337, 73); 1474 ks. Kazimierz III nadaje dziedzicom h. Gozdawa, m. in. z W., przywilej pr. nieopowiednego i zwolnienie od kar (MK 5, 31, 44; MPR 389); 1478 Andrzej z W., żona Anna (MK 6, 246); 1531: Jakub Pachuczewicz – 1 ćwierć folw.; Sądek – 1 ćwierć folw.; Jan Ciastko – 1/2 wł. folw. (RP 41, 132).

4. 1475 ks. Janusz II nadaje Pawłowi s. Sądka z W. pr. chełm. na jego dobra z czynszem obowiązującym w ziemi zawkrz. (MK 5, 94v).