WIERZBICA SZLACHECKA

1Zob. przypis przy haśle Wierzbica Pańska (1400 Virzbicza, Wyrzbycza, Wirzbicza Minor, Wirzbicza Nobilium, Wirzbicza alia, Wirzbicza Jaczki) 13 km na W od Płońska, nad rz. Płonką.

1. 1578 pow. płoń., par. Skołatowo (ŹD 102).

2. [1416] między Skołatowem a Kadłubowem przeprowadzono granicę: pierwszy znak graniczny umieszczono na prawo od drogi koło dębu stojącego na narożniku Kadłubowa, ostatni na grobli prowadzącej do W. (Cim. 70, 199); 1487 struga oddzielająca dobra Dzierzążnia od dóbr Wierzbica [Pańska] łączy się ze strumieniem płynącym od W.N. i oddzielającym Wierzbicę [Pańską] od Błomina (PZR 2, 134); 1521 staw przy młynie w Skołatowie ma mieć oba brzegi rz. Płonki na długość od starego koryta aż tam, gdzie się zaczyna wylewek, i tam, gdzie jest kamień, do starego rowu, przez który płynie strumień dzielący W. od Skołatowa, i tym rowem idącym pod groblą aż do granicy gumowskiej, czyli Pradlnej, przez gościniec prowadzący ze Starczewa do kościoła w Skołatowie. Opat nie powinien podnosić skoku młyna na szkodę młyna i łąk w W. Pleban ze Skołatowa odstępuje cz. poświętnego od młyna przez łąkę wzdłuż znaków granicznych do granic Pomianowa (Cim. 71, 213; WT 10, 35v); 1523 gościniec płoń. obok granic W. (WT 10, 123v); 1549 rola w Starczewie od granic dóbr V. do drogi wiodącej do Góry (PG 15, 47); 1596 pole pod Wierzbicą [Pańską] do granic W. J. (PG 98, 768).

3. Włas. szlach. 1400-1402 Krystyn (Chrczon) z W. (Pł. nr 38, 234, 244); 1400-1412 Mroczek z W. (Pł. nr 38, 258, 599, 734, 775, 827, 835, 865, 1315, 1497, 1510, 1519, 1651, 1760, 1918); 1400-1412 Piotr z W., żona Małgorzata (Pł. nr 39, 47, 334, 426, 455, 491, 516, 551, 566, 566b, 1743); 1402-1409 Wincenty z W. (Pł. nr 258, 550, 743, 771, 835, 982, 1390); 1402-1412 Wit z W. (Pł. nr 234, 936, 1831, 1832); 1402-1416 Racibor z W. (Pł. nr 214, 267, 337, 482, 541, 549, 743, 982, 1176, 1661, 1670, 1676, 2242, 2672); 1403-1411 Mikołaj z W. s. Racibora pleban w Wierzbowcu (Pł. nr 337, 673, 1583); 1403-1414 Adam z W. (Pł. nr 348, 369a, 827, 1519, 2341) 1404 Zdziwuj z W. (Pł. nr 437); 1404-1407 Pęcław z Rybitw[-Kokoszek] i z W. (Pł. nr 469, 478, 479, 492, 969, 1020, 1072); 1404-1408 Jan z W. s. Adama (Pł. nr 467, 491, 518, 529, 530, 535, 551, 553, 556, 594, 707, 746, 941, 982, 1076, 1105); 1404-1416 Stanisław Pasz z W. (Pł. nr 482, 1128, 1150, 1757, 2276, 2338, 2388, 2389, 2458, 2465, 2628, 2630); 1405 Przybek z W. (Pł. nr 517); Bartłomiej z W. skarży Mikołaja i Piotra z W., że mu obręczyli 2 łokcie sukna wartości 2 kóp gr (Pł. nr 566a, 566b); wd. Wierzchosława z W. (Pł. nr 566, 574); 1405-1414 Wojciech z W. (Pł. nr 651, 2341); 1405-1415 Wąchno z W. (Pł. nr 599, 1395, 2465); 1406 Mścisław z W. (Pł. nr 827); Adam, Wincenty, Marcin, Bartłomiej, Tomasz, Wojsław i Krystyn, dziedzice z W. (Pł. nr 809, 816); 1406-1416 Marcin z W.(Pł. nr 827, 1831, 1832, 2584); 1406-1415 discr. Andrzej z W. s. Adama (Pł. nr 735, 1168, 2497); 1407-1414 Świętosława z W. (Pł. nr 936, 2319); 1408 Adam z W. stawia świadków, m. in. Wincentego z W., by potwierdzili, że s. jego Jan otrzymał swą cz. w Pomianowie, a w W. już nic nie ma (Pł. nr 1166); 1409 Wojciech z W. zastawia Mikołajowi z W. pole z łąką [w W.] w 3 kopach gr posp. na 12 lat (Pł. nr 1418); 1412 Dobiesława żona Wojciecha z Dziektarzewa potwierdza Wojciechowi z W. sprzedaż cz. jej ojcowizny przez ojca Jakuba z W. (Pł. nr 1785); Racibor z s. Janem, Stanisław i Mroczek, wszyscy z W. (Pł. nr 1867); Wojciech z Góry zastawia Jaśkowi z W. całą swoją cz. w Górze w 30 kopach gr w szelągach na 20 lat (Pł. nr 1923); 1412-1413 Jan z W. s. Racibora (Pł. nr 1877, 1878, 1919, 2137); 1414 Krystyn, Tomasz, Marcin, Małgorzata, Wojsław, Wit, wszyscy z W., zrzekają się całkowicie cz. Wojciecha z W. (Pł. nr 2328); 1414-1415 Miecław z W. (Pł. nr 2204, 2211, 2236, 2250, 2277, 2327, 2497); 1414-1417 Wojsław z W. (Pł. nr 2276, 2584, 2752); 1415 Mirzon niegdyś z W. (Pł. nr 2458, 2473); discr. Andrzej z W. odwołuje tytułem pr. bliższości cz. Wojciecha z W. [kupioną] od Miecława z W. za 3 kopy gr w starych szelągach, 6 kóp gr w nowych szelągach i 13 kóp gr posp. (Pł. nr 2453); 1416 Paweł z W. (Pł. nr 2703); [1416] Adam z W. posiada cz. w Pomianowie (Cim. 70, 199); [1421] Przybek, Jan, Jakusz i Grzegorz, dziedzice z W., kupują 20 wł. nad rz. Orz, między Suchcicami a Czerwinem (MK 3, 71-71v); 1428 Wichna c. Mrocława z W. sprzedaje Piotrowi i Wawrzyńcowi z Pomianowa cz. ojcowizny i cz. kupioną od Wojciecha w Pomianowie; Wojsław z W. odwołuje tę sprzedaż [z tytułu pr. bliższości] (PP V nr 726); 1437 Marcin z W. (MK 336, 68); 1475 → p. 4; 1531: Wojciech s. Jerzego – 1 wł. folw.; Marcin Jaczko – 1 wł. folw.; Dominik – 1 wł. folw.; Maciej Bujno – 1/6 wł. folw.; Marcin Mykra – 1/6 wł. folw.; Jakub s. Marcina – 1/4 wł. folw.; wd. po Andrzeju – 1/4 wł. folw.; Piotr Mykra – 1/6 wł. folw.; Bartłomiej s. Andrzeja – [?]; Mikołaj s. Macieja, wd. po Janie – 5 ćwierci folw. (RP 41, 119-119v)2Pierwsi właściciele, począwszy od Wojciecha s. Jerzego, a skończywszy na Piotrze Mykra, wpisani są pod nazwą „Vierzbica Nobilium”, natomiast ostatni trzej pod nazwą „Virzbica alia”. Wynika z tego, że przy W.S. był mały przysiółek.

4. 1475 ks. Janusz II nadaje Janowi Jaczko pr. chełm. na W. Minor (MK 5, 55).

5. 1521 → p. 2 (ostatnie zdanie).

1 Zob. przypis przy haśle Wierzbica Pańska.

2 Pierwsi właściciele, począwszy od Wojciecha s. Jerzego, a skończywszy na Piotrze Mykra, wpisani są pod nazwą „Vierzbica Nobilium”, natomiast ostatni trzej pod nazwą „Virzbica alia”. Wynika z tego, że przy W.S. był mały przysiółek.