WIELKIE WŁÓKI

(1470 Wyelgye Wloki, Magni Mansi) niegdyś folwark stanowiący z tzw. Małymi Włókami część późniejszej dzielnicy Sierpca, czyli Nowego Miasta, wydzielonego w 15811Por. przypis przy haśle Małe Włóki, a także określenie położenia Małych Włók. Określenie położenia W.W. wzięłam z pracy S.K. Kuczyńskiego, Pieczęcie i Herb Sierpca, Sierpc 1981, s. 13. Jest faktem, że zarówno w RP, jak w ŹD Małe Włóki i W.W. włączone są do m. Sierpca. W AM nie uwzględniono ich jako odrębnych osiedli. A zatem określenie położenia Małych Włók i przypis przy tym haśle należy uznać za błędne. Dodajmy, że dwie dzielnice Sierpca, Stare Miasto i Nowe Miasto, były zróżnicowane nie tylko topograficznie oraz własnościowo, lecz i herby były różne: Stare Miasto miało na herbie bramę z trzema basztami, a herbem Nowego Miasta był wizerunek Najświętszej Marii Panny. S. K. Kuczyński, op. cit., s. 13.

1. 1531 pow. sierp., [par. Sierpc] (RP 41, 97).

3. Włas. szlach. 1470 Zuzanna c. zm. Andrzeja z Zakrzewa kanclerza płoc., żona Jana Żernickiego, sprzedaje br. stryjecznemu Andrzejowi z Gulczewa swój posag, zabezpieczony na 1/4 m. Sierpca, 1/4 wsi W.W. i Małe Włóki oraz 1/2 wsi Kisielewo, Śniedzanowo i dwa Okalewa (MK 341, 14v); 1497 mansjonarze kościoła NMP, leżącego poza miastem Sierpc, otrzymują 2 wł. w W.W., w dobrach należących do Feliksa pkom. płoc. i Prokopa, braci z Sierpca; włóki te uwolnione zostały od wszelkich świadczeń (Ep. 2, 403-404); 1510 Prokop Sierpski chor. i star. płoc. zabezpiecza żonie Elżbiecie 1500 fl. węg. tytułem wiana na 1/2 m. Sierpc, na wsiach W.W., Małe Włóki, Dąbrówki, Seroki, na 1/2 wsi Blizne i Szczutowo w z. dobrz. oraz na połowie sum zabezpieczonych na dobrach król. na zamku w Płocku, na miastach Bielsk i Mława, na wsiach Dziarnowo, Biała, Draganie, Maszewo, Chełpowo, Troszyn, Mławka, Modła i Ruda (MS IV/1 nr 965); 1517 Feliks Gulczewski pkom. płoc. i Prokop, bracia, dziedzice m. Sierpc, darowali [niegdyś] 2 wł. w polach m. Sierpc, czyli w W.W., na założenie kościoła NMP poza m. Sierpc (Ep. 2, 396); 1531: 30 wł. os. (RP 41, 97).

1 Por. przypis przy haśle Małe Włóki, a także określenie położenia Małych Włók. Określenie położenia W.W. wzięłam z pracy S.K. Kuczyńskiego, Pieczęcie i Herb Sierpca, Sierpc 1981, s. 13. Jest faktem, że zarówno w RP, jak w ŹD Małe Włóki i W.W. włączone są do m. Sierpca. W AM nie uwzględniono ich jako odrębnych osiedli. A zatem określenie położenia Małych Włók i przypis przy tym haśle należy uznać za błędne. Dodajmy, że dwie dzielnice Sierpca, Stare Miasto i Nowe Miasto, były zróżnicowane nie tylko topograficznie oraz własnościowo, lecz i herby były różne: Stare Miasto miało na herbie bramę z trzema basztami, a herbem Nowego Miasta był wizerunek Najświętszej Marii Panny. S. K. Kuczyński, op. cit., s. 13.