WIECZFNIA KOŚCIELNA

(1349 Weczwna, Wyeczwna, Wyedzwna, Geczwna, Vyeczvna, Vyeczphna, Wyeczwnya, Wyeczna) 11 km na NE od Mławy, nad rz. Wieczfnianką.

1. 1349 [dzielnica] ks. Elżbiety (L nr 70); 1434 n. distr. zawkrz., par. W. (MK 335, 7); 1470 distr. płoc., pow. mław. (MK 5, 30); 1506 dek. mław. (MD); 1578 pow. mław., par. W. (ŹD 69).

2. 1435 → p. 3; 1452 włóki w Kuklinie obok granic W. (MK 335, 127).

3. Włas. szlach. 1434 Szczepan dz. z W. sprzedaje swą cz. w W. z wyjątkiem młyna z sadzawką, należących do Obizora, oraz trzecią cz. pr. patronatu kościoła par. tamże Dadźbogowi z Kosin [Starych] za 100 kóp gr w szelągach pruskich (MK 335, 7); 1435 Obizor z W. sprzedaje Wojciechowi dz. z Grzybowa 11 wł. dąbrowy w W., obok granic tegoż Wojciecha, za 40 kóp gr posp.; włóki te ks. Włodzisław I przenosi na pr. chełm. z czynszem po 8 gr pras. (MK 335, 103-103v); 1436 Obizor z W. (MK 335, 66v); 1437 Dadźbog z W. sprzedaje Janowi z Jabłonowa 20 wł. w W. za 70 kóp gr w szelągach (MK 336, 71v); Dadźbog z Kosin sprzedaje Klemensowi z Miączyna 20 wł. w W. (MK 336, 66-66v); 1444 Klemens z W. sprzedaje Świętosławowi, Niemierzy, Mikołajowi i Pawłowi ze Żmijewa 14 wł. w W. wraz z budującym się młynem (MK 336, 55v); 1447 Mroczek z Bogurzyna sprzedaje Klemensowi z W. 5 wł. w Bogurzynie za 40 kóp gr w szelągach (MK 335, 114v); 1454 ksiądz Stanisław dz. z W. wymienia z br. Junoszą całą swą cz. ojcowizny, leżącą miedzy częściami braci, na jego cz. w W. (MK 335, 117v); 1459 Piotr i Obizor z W. z żonami sprzedają Andrzejowi z Trzcianki i Marcinowi z Kownat cz. dziedziczne w W. na pr. niemieckim, z czynszem po 2 gr pras., z pr. patronatu kościoła tamże za 205 kóp gr w szelągach (MK 335, 167); 1464 Obizor i Piotr z W. sprzedają Janowi Lipskiemu pkom. warsz. cz. w Sukrzyżu (MK 337, 44v); 1466 Wawrzyniec s. Jana z Jabłonowa sprzedaje Maciejowi ze Żmijewa 5 wł. miary chełm. w W. (MK 337, 19); 1470 Stanisław dz. z W., pleban tamże zastawia bratu Junoszy z W. 2 części dóbr dziedzicznych w W. i w Pogorzeli w 200 kopach gr w półgr. (MK 6, 30-30v); tenże ksiądz Stanisław daje bratu Junoszy z W. 1/3 swych dóbr w W. (MK 341, 12v-13); 1471 ucz. Anna c. szl. Obizora z W., żona Mikołaja z Miecznikowa kwituje swych braci Macieja [!] plebana w W. i Junoszę z zadośćuczynienia za dobra dziedziczne w W. (MK 5, 9v); 1473 Junosza z W. prosi o zatwierdzenie aktu zastawu cz. w W. i w Pogorzeli na jego rzecz przez brata (MK 5, 30-30v); 1475 Andrzej z Trzcianki darowuje córce Katarzynie i jej mężowi Junoszy dziedzictwo w W. i Trzciance (MK 6, 71v); 1478 Junosza dz. z V. (Ep. 10, 179-180); 1480-1486 Jaszczołd z Radzymina pleban w Łukowie darowuje Bieniaszowi, Marcinowi i Florianowi, braciom swym z Radzymina, części we wsiach: Trzcianka, W., Kotermań, Kalisz, Jagodne, otrzymane po zm. bracie Andrzeju z Trzcianki; Florian także daje swe cz. w wymienionych wsiach Bieniaszowi i Marcinowi (MK 6, 132, 132v, 191v); 1497 król Jan Olbracht daje w dożywocie Mikołajowi Głazowi dobra W. i Jabłonowo, synów zm. Wawrzyńca (MS II nr 931); 1503 zm. Marcin z V., c. Katarzyna żona Arnolfa z Jarlut (MK 32, 135v); 1512 Jan Wieczfniński wojski płoc. obejmuje urząd pisarza ziemskiego płoc. po śmierci Szczepana Zdziarskiego plebana w Gozdowie (MS IV nr 10878); 1513 tenże Jan marszałek dworu bpiego (Ep. 7, 147, 149v); 1516 król Zygmunt zezwala Janowi z W. wojskiemu płoc. i pisarzowi królewskiemu na wykupienie wójtostwa we wsi Biała (ZDP nr 312); 1517 discr. Stanisław z W. (PT 1, 317); 1518-1519 Walenty Osuchowski z żoną Heleną z Czernichowa sprzedają Janowi Wieczfnińskiemu wojskiemu płoc. i pisarzowi królewskiemu wsie: Karniszyn, Grotki, Sadłowo, Kobylą Łąkę (MS IV/1 nr 2738, 2911); 1519 Jan z W. kaszt. sierpecki i wojski płoc. otrzymuje zezwolenie na lokowanie miasta na pr. niem. we wsi Karniszyn (MS IV/2 nr 12269); Anna z Melsztyna czyni br. swego Jana Wieczfnińskiego wojskiego płoc. rządcą dzierżawionych przez nią królewszczyzn, mianowicie wsi: Czchów, Stróże, Wola Stróska, Janików [?] (MS IV/1 nr 2990); 1525 Jan z W. otrzymuje w dożywocie Nowe Miasto [Lubawskie] w z. chełm. (MS IV/1 nr 4759); tenże Jan z W. i Karniszyna kaszt. i wojski płoc. otrzymuje zezwolenie na wykupienie Mławy od Pawła Kryskiego (MS IV/1 nr 4767); 1526 oraz pr. do wsi Wola Młocka, które odstępują mu Dorota i Barbara, córki zm. Jana Lacha z Kinik (MS IV/1 nr 5133); 1527-1528 Jan z W. kaszt. płoc. (ZDP nr 371, 372); 1531: 9 wł. os., młyn o 2 kołach w dzierżawie rocznej (RP 41, 137).

4. 1435 → p. 3; 1459 → p. 3.

5. 1424 wg przywileju ks. Siemowita IV dla bpstwa płoc. kmiecie ze wsi W. mają płacić dzies. snop. po 8 gr bpowi płoc., a szlachta wg zwyczaju płaci dzies. plebanom (AC III nr 619); 1448 szl. Krystyn z Kuklina ma zapłacić plebanowi z W. 40 gr za dzies. snop. tamże, przywłaszczoną (Ep. 5, 6v); 1452 tenże Krystyn winien zapłacić kościołowi w W. 16 gr za pogrzeb dziecka; pleban w W. winien zwrócić kościołowi w Kuklinie księgę (agendę) z 7 relikwiami świętych i kielich ołowiany (Ep. 5, 63v); 1478 toczy się proces między dziedzicami z Kuklina a szl. Junoszą z W. i plebanem z W. z powodu kościoła w Kuklinie (Ep. 10, 179-180); 1482 discr. Mikołaj pleban w Kuklinie występuje przeciwko discr. Falisławowi wikaremu w Mławie, Stanisławowi wikaremu w Grzebsku, Stanisławowi wikaremu w W. o przywłaszczenie książek, pieniędzy, habitów, szkatuł, koni, bydła, wozów, naczyń cynowych oraz innych przedmiotów, należących do kościoła w Kuklinie po śmierci Piotra komendarza w Kuklinie (Ep. 10, 228); 1485 Stanisław z Zakrzewa daje par. w W. 4 tabliczki wosku (1 tabliczkę rocznie) (Ep. 11, 238); 1499 Stanisław pleban z W. odstępuje bpowi płoc. parafię tamże w zamian za dożywotnie beneficjum, m. in. za dzies. snop. z W. (Ep. 16, 32); 1598 kościół par. Ś. Stanisława (WP 5, 4).

7. 1448-1503 (Ep. 5, 1v; Ep. 5, 163; Ep. 10, 228; Ep. 15, 43v, 96; Ep. 16, 177v-178).