WIADROWO

(1447 Wyodrowo, Vyodrowo, Wiedrowo) 15 km na NWW od Szreńska.

1. 1448 distr. zawkrz. (Ep. 5, 4); 1478 distr. płoc. (MK 5, 74v); 1578 pow. szr., par. Lubowidz (ŹD 56).

3. Włas. szlach. 1447 Zygmunt z Gozdowa sprzedaje Piotrowi z Bielaw Gołuskich pr. bliższości do Rempina i W. za 60 kóp gr (MK 335, 135v); 1448 → p. 5; 1478 Krystyn z Osuchowa kaszt. raw. kupuje od Pawła i Mikołaja, braci z Bielaw Gołuskich, cz. w Rempinie i W. (MK 5, 74v); 1502 → p. 5; 1531: 1 wł. os. (RP 41, 126v).

5. 1448 bp płoc. sprzedaje prac. Stanisławowi Mdzewskiemu z Jabłonowa dzies. snop. za rok bieżący m. in. ze wsi W. (Ep. 5, 4); 1502 szl. Maciej z Lubowidza jako śwd. w sprawie dzies. oświadcza, że przed wojną pruską były w W. pola kmiece, z których dzies. pobierał bp; niedawno odkupiła te dobra szlachta i sama je uprawia, a więc dzies. pobiera pleban wg starego obyczaju; zapytany, od ilu lat, odpowiada, że od końca wojen pruskich (Ep. 149, 41; AC III nr 211).