WĘPIŁY

(1380 Wapyly, Wanpilsko, Wamppili, Wąpyli, Wampily, Wempili Nobilium) 10 km na SSW od Raciąża.

1. 1481 distr. rac. (MK 6, 142v); 1578 pow. rac., par. Rogotwórsk (ŹD 94).

3. Włas. szlach. 1380 → p. 5; 1413 Piotr z W. (Pł. nr 2026); 1427 Piotr z W. z s. Janem zastawiają Janowi i Sądkowi z Niegocina swą cz. dziedzictwa wraz z siedliskiem w Niegocinie w sumie 26 kóp gr posp. (MK 5, 36v-37); 1436 tenże Piotr z W. z s. Janem zobowiązali się zapłacić braciom Janowi i Sądkowi z Niegocina 40 kóp gr posp. pod przepadkiem połowy swej własności w Niegocinie, stanowiącej czwartą cz. całego Niegocina; nie zapłaciwszy długu w terminie tracą wymienioną cz. wraz z lasami, barciami, pastwiskami i wodami na rzecz wymienionych Jana i Sądka (MK 5, 36v-37); 1473 Mikołaj s. Jana i Mikołaj s. Sądka, dziedzice z Niegocina, otrzymują potwierdzenie dokumentów z 1427 i 1436, tyczących się zastawu Piotra z W. i syna jego Jana (MK 5, 36v-37); 1481 → p. 4; 1488 discr. Jan z W. (Ep. 11, 45, 47v); 1497 król Jan Olbracht daje Pawłowi Szczycieńskiemu skonfiskowane dobra Pawła z W. oraz Piotra, Macieja i Mikołaja z W. (MS II nr 848, 854); 1531: Jan Wascz – 1 1/2 wł. os.; Stanisław s. Pawła – 1 wł. folw.; Mikołaj Gabicz – 3 ćwierci folw.; Michał s. Macieja – 1/2 ćwierci folw.; Stanisław s. Mikołaja – 1/2 wł. folw. (RP 41, 107v).

4. 1481 ks. Janusz II nadaje Mikołajowi s. Mikołaja z W. pr. chełm. na wieś W., z czynszem po 6 gr., pr. nieodpowiedne i zwolnienie od kar książęcych (MK 6, 142v).

5. 1380 bp płoc. potwierdza przynależność wsi Smardzewo Pawła Wapilskiego wraz z dzies. od szlachty i od kmieci do par. w Zagrobie (AC III nr 308).