ZDZIAR MAŁY

(1531 Sdzar Yalochy, Żdżar Swierczowie) 23 km na W od Płońska, nad rz. Płonką.

1. 1531 pow. biel. (RP 41, 92v); 1578 pow. biel., par. Góra (ŹD 35)1W ŹD jest jeszcze Żdżar Parva w par. Staroźreby (s. 23). Por. przypisy przy hasłach Zdziar Gąsowski, Zdziar-Łopatki, Zdziar Wielki.

3. Włas. szlach. 1531: Jakub Jalosczycz, Wawrzyniec Supiersz – 1 wł. folw.; Józef, Paweł, Krystyn – 1/2 wł. folw.; Stanisław, Jakub, Leonard – 1/2 wł. folw. (RP 41, 92v).

1 W ŹD jest jeszcze Żdżar Parva w par. Staroźreby (s. 23). Por. przypisy przy hasłach Zdziar Gąsowski, Zdziar-Łopatki, Zdziar Wielki.