ROGOZIK

(1343 Parvum Roghuszen, Cleyne Roggenhausen, 1485 Rogozick, Rogussik) osada zag. na NW od Łasina, połączona prawdop. z Rogoźnem Zamkiem.

1. 1414 wójt. rog. (Br. 158); 1570 pow. chełm., stwo rog., par. Rogoźno (Bi. 33, 82).

3. 1343 własn. Zak., 23 ł. os., z czego 2 ł. sołt. wolne, karczma (Fr. 1, 287); 1485 własn. król. wymieniona w przyw. Kazimierza Jag. dla Gotarda Radlińskiego (MS 1, nr 1759); 1565 folw. król. stwa rog., 1/4 mili od zamku rog., na gruncie podłym, 2 zagr.; urodzaj zbóż: żyta 225 ów. – wysiew 30 ćw., jęczmienia 120 ćw. – wysiew 25 ćw., owsa 390 ćw. – wysiew 90 ćw., grochu 17 ćw. – wysiew 4 ćw.; obora: 47 szt. bydła, 56 owiec, 30 gęsi, 40 kur (Lustr. 160-1); 1570 folw., 3 zagr. (ŹD 12).

4. 1343 w. m. Ludolf König nadaje wsi P. E. przyw. na 22 1/2 ł. na pr. chełm.; sołtys otrzymuje 2 ł. i 1/3 opłat z sądownictwa, z pozostałych łanów czynsz po 11 szk. z łanu, czynsz z karczmy w 1/4 przypada sołtysowi, a w 3/4 wspólnocie wsi (PrU 3/2, nr 550).

6. 1414 szkody woj. w C. E. na 50 grz. (Br. 158).