ROGOZIŃSKIE PRZEDZAMCZE

(1290 „villa ante castrum Roghuszen”, „ante domum Roghuszen”, 1415 „mole under dem huwsze”, 1570 Młyn pod zamkiem) 8 km na W od Łasina.

1290 komtur rog. Sieghard z Schwarzburga nadaje mieszkańcom wsi przed zamkiem 20 ł. na pr. chełm., czynsz 1/2 grz. i 1 gęś z łanu oraz szarwark 8 dni rocznie (Pr U 1/2, nr 569); 1301 mistrz kraj. Helwig v. Goldbach nadaje Wilimowi 2 ł. i 4 morgi koło zamku na pr. chełm. z obow. posług przy polowaniu i przy sprzężaju (Fr. 1, 284); 1306 mistrz kraj. Konrad Sack nadaje sołtysowi Kwetkowi 6 ł. we wsi przed zamkiem na pr. chełm. oraz 1/3 opłat z sądownictwa, z powyższych 3 ł. wolne za obow. wożenia listów do wsi Nogat i Wydrzno, a z 3 ł. obow. czynsz do Rogoźna (PrU 1/1, nr 862); 1415-38 mł., własn. Zak. w wójt. rog. (GA 534-57); 1570 własn. król., mł. o 2 kołach, tartak (ŹD 12); pow. chełm., stwo rog., par. Rogoźno (Bi. 34, 82).