ROGOŹNO

(1288-99, 1302 Roghuszen, Gross Roggenhausen, 1485 Wyelke Rogozno, Rogoźno) 10 km na NW od Łasina.

1. 1302 wieś, komt. rog. (PrU 1/2, nr 780); do r. 1527 diec. pomez. (zob. Błonowo przyp.); 1570 pow. chełm., stwo rog., par. R. (Bi. 34, 82).

2. 1342 R. graniczy z wsią Gubiny (PrU 3/2, nr 479); 1565 wieś R. przy granicy zamku rog., graniczy dalej ze Skurgwami, Sapotami, folw. Rogozikiem i Gubinami (Lustr. 148).

3. 1435 własn. Zak., 62 ł., z tego sołtys ma 1 ł. wolny, a pleban 6 ł.; łany chł. i karczma os.; 1442 6 ł. par., 4 ł. sołt. (Fr. 1, 287); 1565 wieś R. „społecznie zasiadła” na gruncie urodzajnym ma 62 ł., w tym 6 ł. sołt., 2 ł. sołt., 54 ł. chł., na których 25 chłopów, 2 karczmy, 10 zagr. (Lustr. 148); 1570 własn. król., 54 ł. chł., 6 ł. sołt., 2 karczmy, wyszynk gorzałki, 10 zagr., krawiec, szewc, 3 komorników (ŹD 8).

4. 1302 mistrz kraj. Konrad Sack daje przyw. wsi R. o 62 ł. oddanej przez swego poprzednika Meinharda z Kwerfurtu sołtysowi Swykerowi na lokację; ponieważ sołectwo zostało zwrócone Zak., komtur Elger v. Hohenstein sprzedał je z 4 ł. i 1/3 opłat z sądownictwa szl. Teodorykowi; z pozostałych 58 ł. czynsz po 17 szk. oraz danina 1 miary pszenicy i 1 żyta od pługa, a od radła 1 miara pszenicy, karczma i czynsz z niej należą do Zak. (PrU 1/2, nr 780); 1370 wójt rog. Gotfryd v. Buken nadaje sołtysowi Tulense 4 ł. wolne od szarwarku, ale z obow. udziału w świadczeniach wsi; 1401 w. m. Konrad v. Jungingen nadaje przyw. wsi: z 60 ł. 2 ł. wolne par., sołtys ma 8 ł., z tego 6 ł. wolnych i 2 czynsz., pr. polowania i trzymania psów; z 50 ł. czynsz po 1/2 grz. i 4 szk. z łanu oraz szarwark; od gospodarstwa 2 kury (Fr. 1, 284-7).

5. 1565 kościół we wsi R. (Lustr. 148); kościół z czasów krzyżackich, przebudowany (BK 2, 576-83); pod wezw. Ś. Filipa i Jakuba, a od 1647 Ś. Wojciecha (DCh 332).

6. 1414 szkód woj. w G. E. na 337 grz., 3 ludzi zabitych (Br. 157).