BRODKI

(1493 kop. XVI w. Brothki) niezident. obiekt, zapewne bród na rzece (Mogilnicy?) w okolicy Drużyna.

[Pow. kośc.]

1493 do uposażenia plebana w → Drożynie [obecnie Drużyn] należą m.in. 2 folwarki, jeden położony za B., a drugi zw. Poświętne (LBP 245).