BRODKI

(1479 or. Damecz cognominata Brothky, 1510 Brodki) niezident. osada w pobliżu Dąbcza, obecnie może jego część; Dąbcze 3 km na N od Rydzyny.

1. 1479 pow. kośc. (PG 9, 105v); 1510 par. Rydzyna (LBP 110).

3. Własn. szlach. 1479 Piotr, Wojciech i Mikołaj ss. zm. Jana Rydzyńskiego oraz ich stryj Wojciech niedz. dziedzice w Rydzynie zapisują Jadwidze wd. po Janie Rydzyńskim 200 grz. półgr. wiana na 12 ł. os. oraz 2 ł. opust. zw. Zegadłowskie (Zegadlowskye) we wsi Damecz zwanej B., ponieważ Jadwiga odstąpiła od zapisu swego wiana, jakiego na jej rzecz dokonał zm. mąż na czwartych częściach m. → Rydzyna z wsiami (PG 9, 105v); 1510 folwark ok. 6 ł.; 10 1/2 ł. i 6 kwart [roli kmiecej] (LBP 110); 1537 B. pod Dąbczem (K 2, 47; cytowanego aktu nie udało się odszukać).

5. 1510 dla pleb. meszne, z folw., dzies. z [kmiecych] łanów [dzies.] wiard., z zagrody po 1 gr (LBP 110).